Szukana_tresc_nie_istnieje Podany adres jest nieprawidłowy lub poszukiwana treść została usunięta
sprawdź nowe strony oddziałów PTSR

Nasze oddziały i koła terenowe

Nasze oddziały i koła organizują lokalnie rehabilitację grupową, rehabilitację fizyczną w domu chorego, rehabilitację społeczną, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, dystrybuują broszury i czasopisma oraz organizują spotkania z lekarzami i rehabilitantami.
Spotkania w oddziałach i kołach dają rówież okazję nawiązania trwałych znajomości i przyjaźni.

blue Oddziały yellow Koła