Z okazji 30-lecia z przyjemnością prezentujemy zakres działań i sukcesy jednego z naszych oddziałów - Oddziału w Sieradzu: Z okazji 30-lecia z przyjemnością prezentujemy zakres działań i sukcesy jednego z naszych oddziałów - Oddziału w Sieradzu:

Obchody 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego wiążą się również z działalnością Oddziałów pracujących na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby neurologiczne.  Nasz Oddział PTSR w Sieradzu działa od 2007 roku a od 2013 roku współpracuje z Oddziałem w Poznaniu. Byliśmy partnerem w projektach z PFRON. W następnych latach Nasz Oddział wziął pod opiekę Oddziały w Koninie, Krakowie, Lublinie i wspólnie realizujemy projekty na rzecz osób chorych na SM i inne choroby neurologiczne. Obecnie wsparcie w postaci rehabilitacji domowej, asystenta osób niepełnosprawnych, psychologa, logopedy otrzymuje łącznie 230 osób z niepełnosprawnością.
Od 2017 roku udaje nam się pozyskiwać środki z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wraz z powiatem sieradzkim realizowaliśmy projekt „Centrum Usług Społecznych”, od 2020 r. „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim". Celem głównym obydwu projektów jest stworzenie warunków na większą samodzielność życiową i niezależne funkcjonowanie w środowisku osobom z niepełnosprawnością, niesamodzielnym lub z ograniczoną samodzielnością oraz ich opiekunów faktycznych. Usługa opiekuńcza dla osób niesamodzielnych świadczona jest w miejscu zamieszkania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz indywidualnym zapotrzebowaniem beneficjentów.
Od 2019 realizujemy projekt „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” a od czerwca 2020 ,,Długoterminowa opieka medyczna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Celem głównym projektów jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. Realizacja celu głównego przyczynia się do zapewnienia pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji osób niesamodzielnych, wsparcia psychologicznego i logopedycznego. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca z samorządami lokalnymi. Realizujemy projekty z otrzymanej dotacji z PCPR, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom prywatnym którzy wspomagają nasza działalność statutową.     
Rada Oddziału PTSR w Sieradzu

 

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Oddział PTSR w Sieradzu zachęcamy do kontaktu 

Nenckiego 2 , 98-200 Sieradz

tel. 784-642-182; e-mail: sieradz@ptsr.org.pl

www.oddzialy.ptsr.org.pl/sieradz

 

Załączamy również list gratulacyjny, który otrzymał Oddział w Sieradzu z okazji naszego jubileuszu:  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku