Darowizny

DAROWIZNY – wsparcie finansowe lub rzeczowe

Wspieramy chorych poprzez różne działania. Wszelkie poradnictwo, wysyłka publikacji, pomoc psychologiczna, udział w wydarzeniach organizowanych przez PTSR są BEZPŁATNE. Staramy się pozyskać fundusze ze środków publicznych oraz od darczyńców, dlatego będziemy wdzięczni za każdą pomoc z Państwa strony!

Zachęcamy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn na rzecz osób z SM oraz wspierania naszych działań statutowych.


Uwaga! Zmiana rachunku bankowego (od 2014-01-01). Wpłat można dokonać na konto nr:

37 1440 1390 0000 0000 1568 3902

Wpłaty na to konto przeznaczone zostaną wyłącznie na działalność statutową PTSR

Wpłat na subkonto w ramach PLiR prosimy dokonywać na rachunek:
81 1440 1390 0000 0000 1569 1646
W tytule przelewu należy wpisać: PLiR imię i nazwisko osoby, której ofiarowują Państwo swoją darowiznę.


Będziemy wdzięczni także za dary rzeczowe.


Przypominamy, że:

Osoby fizyczne mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę, na cele statutowe naszego towarzystwa, które posiada miano organizacji pożytku publicznego (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych).

Natomiast osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o.o) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (art. 18 §1 pkt 1ustawy o podatku od osób prawnych).Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku