„Końcówka” pensji czyli pay-roll

Pay-roll /payrol giving/ czyli program składki pracowniczej, jest formą dobrowolnego, regularnego wsparcia finansowego przekazywanego przez pracowników firm lub instytucji na rzecz organizacji. Co miesiąc, określona kwota potrącana jest przez pracodawcę z pensji danego pracownika. Zwykle jest to końcówka wynagrodzenia – od kilku do kilkudziesięciu złotych. Często, do każdej złotówki przekazywanej przez pracownika, firma dokłada drugą, podwajając tym samym kwotę, która trafia do organizacji. Odpisy od wynagrodzeń mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji pracownika, w której wyraża on wolę przekazywania konkretnej kwoty na wskazany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość udzielanego wsparcia. Raz w miesiącu, księgowość firmy, przy sporządzaniu listy płac, odlicza zadeklarowaną kwotę od poborów i przekazuje zebraną łączną kwotę na konto bankowe organizacji pozarządowej. Ponieważ odpisy przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego do wysokości 6% podstawy opodatkowania, a firma do 10%.

Payrol giving, czyli program składki pracowniczej, to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć swój udział w finansowaniu wartościowych inicjatyw społecznych. Jest niewielkim utrudnieniem dla księgowości, ale dla pracownika przynosi same korzyści - satysfakcję, że się pomaga bez konieczności wypełniania przekazów bankowych czy biegania na pocztę. Dla firmy jest elementem kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego.

Tym bardzo krótkim opisem, pragnę podzielić się z Państwem jednym narzędziem pozyskiwania funduszy, które swoją prostotą i efektywnością doskonale nadaje się do wprowadzenia w naszej organizacji. Biuro ZG PTSR wprowadziło je w roku ubiegłym. Cztery firmy /na 26 wysłanych próśb/, przystąpiło do programu społecznej odpowiedzialności, inspirowania pracowników i uwrażliwiania ich na aktualne problemy społeczne.

Scholastyka ŚniegowskaPolub nas na facebooku Polub nas na facebooku