Rzecznictwo

Rzecznictwo, czyli występowanie w imieniu osób z SM, jest jednym z naszych głównych działań. Reprezentujemy środowisko osób chorych w rozmowach z decydentami, w tym przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, ale też z innymi instytucjami, takimi jak ZUS czy PFRON.

Nasze działania wspiera Doradcza Komisja Medyczna, która składa się z najbardziej uznanych neurologów w Polsce, specjalizujących się w stwardnieniu rozsianym. Przewodniczącym DKM pozostaje od lat prof. Krzysztof Selmaj. Regularnie organizujemy spotkania Komisji, aby omówić kwestie związane z terapią SM i problemami sytemu opieki zdrowotnej.

W roku 2010 z inicjatywy PTSR powołany został Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, w skład którego weszli posłowie z różnych ugrupowań. Jest to grupa parlamentarzystów, dla których ważne są problemy osób z SM. Przez wiele lat przewodniczącą Zespołu była poseł Alicja Dąbrowska, od 2016 roku funkcję tę pełni poseł Anna Kwiecień. Parlamentarzyści wspierają nas w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia, NFZ i innymi instytucjami państwowymi. Na spotkaniach Zespołu możemy przedstawić trudności, z jakimi zmagają się osoby z SM w Polsce i dyskutować możliwe rozwiązania.

Występujemy w imieniu całych grup, ale też pojedynczych osób, gdy mają problemy z dostępem do leczenia, rehabilitacji, opieki społecznej, gdy spotykają się z różnymi formami dyskryminacji. Pomagamy w kwestiach formalnych, a nawet, w niektórych przypadkach*, nasz Rzecznik Osób z SM może reprezentować osobę pokrzywdzoną w sądzie.

Zgłoś nam swój problem – postaramy się pomóc!   

 

*dotyczy tylko przypadków dyskryminacji ze względu na chorobęPolub nas na facebooku Polub nas na facebooku