Subkonto - Program Leczenia i Rehabilitacji (PLiR - Mam Szansę)

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że ze względu na utrudniony dostęp do lekarzy w czasie stanu epidemii w Polsce zawieszamy czasowo – do odwołania - wymóg dostarczania zaleceń lekarskich dotyczących zakupu z subkonta leków i suplementów łagodzących objawy choroby.Mając na względzie trudną sytuację chorych na SM w Polsce, brak lub utrudniony dostęp do leków, leczenia i środków wpływających na poprawę jakości życia realizujemy Program Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego. Istotą programu jest możliwość udostępnienie rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pieniężne poprzez pozyskiwanie darowizn, wpłaty 1% podatku dochodowego itp. z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację SM. W ramach porozumienia chory ma prawo do dokonywania zakupów, których zakres określają Wskazówki dotyczące Leczenia i rehabilitacji SM (PLiR "Mam Szansę"). Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego na podstawie rachunków i faktur opłaca chorym m.in. zakup leków, zabiegi rehabilitacyjne i turnusy rehabilitacyjne do wysokości zaksięgowanych dla danego odbiorcy wpłat.

Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku