W dniach 29-30 marca odbyła się międzynarodowa konferencja „SM u dzieci i młodych dorosłych”, organizowana przez prof. dr hab. Sergiusza Juźwiaka oraz Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

To pierwsza konferencja poświęcona tematyce dzieci z SM – choć zapadalność na SM dzieci jest mniejsza niż osób dorosłych, temat ten jest ważny i wymaga wielu działań, w tym również legislacyjnych, które Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zamierza podejmować w najbliższym czasie.

Pierwszy dzień konferencji skierowany był do środowiska neurologicznego, poruszono szereg istotnych tematów takich jak obraz kliniczny SM u dzieci i jego odmienność od dorosłych manifestacji choroby, problem funkcji poznawczych – kluczowych w okresie dojrzewania i w procesie uczenia się. Dyskutowano również o diagnostyce SM oraz o metodach leczenia. Niestety spektrum leków możliwych do zastosowania u dzieci jest znacząco mniejszy niż u osób dorosłych i w dalszym ciągu stanowi to niezaspokojoną potrzebę.

Drugi dzień konferencji skierowany był do dzieci i młodych dorosłych oraz do rodziców i opiekunów. Prócz wykładów neurologów oraz problematyki rehabilitacji, rodzice i dzieci mogli obejrzeć i wypróbować nowoczesne metody rehabilitacji wspomaganej komputerowo (NeuroForma), jak również przedyskutować kwestie jakości życia z SM ze specjalistami i psychologiem.

Frekwencja, międzynarodowy skład konferencji oraz kuluarowe dyskusje upewniają nas w przekonaniu, że tematykę tę będziemy kontynuować i podejmować w dalszych działaniach PTSR w roku bieżącym oraz kolejnych.

Mamy nadzieję, że również dla grupy najmłodszych pacjentów uzyskamy pozytywne rozstrzygniecia w zakresie dostępu do nowoczesnej terapii, wsparcia psychologicznego i rehabilitacji poprawiających jakość życia i umożliwiających aktywne funkcjonowanie pomimo choroby.  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku