Władze

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. W trakcie posiedzenia udzielono absolutorium dotychczasowej Radzie Głównej i Komisji Rewizyjnej oraz wybrano nowe Władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2021.

W skład Rady Głównej PTSR weszli:
 • Tomasz Połeć - Przewodniczący
 • Krystyna Frankowska - Wiceprzewodnicząca
 • Helena Kładko - Wiceprzewodnicząca
 • Marek Kałuziński - Skarbnik
 • Joanna Okarma - Sekretarz
 • Justyna Ochman - Członek
 • Roma Dobra - Członek
 • Małgorzata Felger - Członek
 • Grażyna Sikora – Członek
 • Mirosław Wilk - Członek
 • Edward Mórawski - Członek

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTSR weszły:
 • Maria Kulenty - Przewodnicząca
 • Anna Sałek - Wiceprzewodnicząca
 • Renata Kowalska - Członek
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku