Władze

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. W trakcie posiedzenia udzielono absolutorium dotychczasowej Radzie Głównej i Komisji Rewizyjnej oraz wybrano nowe Władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2021.

W skład Rady Głównej PTSR weszli:
 • Tomasz Połeć - Przewodniczący
 • Krystyna Frankowska - Wiceprzewodnicząca
 • Helena Kładko - Wiceprzewodnicząca
 • Marek Kałuziński - Skarbnik
 • Joanna Okarma - Sekretarz
 • Justyna Ochman - Członek
 • Roma Dobra - Członek
 • Małgorzata Felger - Członek
 • Grażyna Sikora – Członek
 • Mirosław Wilk - Członek
 • Edward Mórawski - Członek

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTSR weszły:
 • Maria Kulenty - Przewodnicząca - rezygnacja z dniem 31 stycznia 2018
 • Anna Sałek - Wiceprzewodnicząca
 • Renata Kowalska - Członek

W związku ze złożeniem rezygnacji przez dwóch członków RG PTSR, na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2017 Rada Główna PTSR dokooptowała nowych członków:

Skład Rady Głównej PTSR (od grudnia 2017):
 • Tomasz Połeć - Przewodniczący
 • Krystyna Frankowska - Wiceprzewodnicząca
 • Helena Kładko - Wiceprzewodnicząca
 • Roma Dobra - Skarbnik
 • Joanna Okarma - Sekretarz
 • Justyna Ochman - Członek
 • Małgorzata Felger - Członek
 • Grażyna Sikora – Członek
 • Mirosław Wilk – Członek
 • Agnieszka Janik - Członek
 • Helena Konarska - CzłonekPolub nas na facebooku Polub nas na facebooku