Władze

W dniu 8 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. W trakcie posiedzenia udzielono absolutorium dotychczasowej Radzie Głównej i Komisji Rewizyjnej oraz wybrano nowe władze stowarzyszenia.

W skład Rady Głównej PTSR wchodzą:
 • Tomasz Połeć – Przewodniczący
 • Helena Kładko – Wiceprzewodnicząca
 • Marek Kałuziński – Wiceprzewodniczący
 • Profesor Jan Madey – Skarbnik
 • Mirosław Wilk – Sekretarz
 • Eleonora Rosmańska
 • Krystyna Frankowska
 • Małgorzata Felger
 • Kamil Smęt (do 2014-02-07)
 • Andrzej Pawliszewski
 • Helena Konarska
 • Edward Mórawski (od 2014-03-31)

W dniu 6 grudnia 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zagłosowało nad składem nowej Komisji Rewizyjnej wybranej na kadencję 2015-2017.

W skład Komisji Rewizyjnej PTSR weszli:

 • Maria Kulenty – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Jolanta Kurylak-Osińska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Anna Lindner – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Piotr Radziszewski – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Regina Zachurzok – Członek Komisji Rewizyjnej


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku