Zostań członkiem

Zostań członkiem PTSR !

Jeżeli chorujesz na stwardnienie rozsiane lub bliska Ci osoba choruje na stwardnienie rozsiane i chciałbyś dołączyć do grona ponad 6000 osób zrzeszonych w PTSR, działających wspólnie na rzecz poprawy warunków leczenia i rehabilitacji chorych na SM zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Kto może zostać członkiem PTSR?

Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto czuje potrzebę działania na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane, każdy chory, który potrzebuje pomocy i wsparcia.

§ 9 Statutu PTSR

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji. Decyzję o przyjęciu podejmuje Rada Oddziału w formie uchwały.
Czytaj: Statut PTSR

Jakie prawa i przywlileje przysługują członkowi PTSR?

§ 13 Statutu PTSR

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Towarzystwa,
2. uczestniczenia bezpośrednio lub przez wybór delegatów z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez jego Władze,
4. pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz do wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez Władze Towarzystwa,
5. uzyskania wszechstronnego poparcia ze strony Towarzystwa w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszenia warunków bytowych,
6. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Towarzystwa,
7. brania udziału w działalności Towarzystwa.
Czytaj: Statut PTSR

Obowiązki członka PTSR

§ 16 Statutu PTSR

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:
1. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Towarzystwa i propagować jego idee,
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Władz Towarzystwa,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.
Czytaj: Statut PTSR

Krok po kroku jak zostać członkiem PTSR:

1. Wybierz oddział PTSR, którego chcesz być członkiem

Najbliższy ze względu na miejsce zamieszkania oddział PTSR znajdziesz najłatwiej dzięki mapie SM. W przypadku, gdy w Twoim województwie nie ma Oddziału możesz zostać członkiem Towarzystwa przy Radzie Głównej.

 
2. Zapoznaj się ze statutem PTSR oraz wypełnij deklarację zgłoszeniową.

Deklaracja dla członków wspierających
(pdf, 160 kb)

Deklaracja dla członków zwyczajnych
(pdf, 251 kb)


Pamiętaj, że oddziały terenowe PTSR mają swoje deklaracje członkowskie, a w załączniku znajduje się deklaracja wzorcowa właściwa dla osób ubiegających się o członkowstwo w Towarzystwie przy Radzie Głównej.

 
3. Złóż osobiście lub prześlij do nas deklarację.

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą(*) do wybranego oddziału terenowego PTSR. Zgodnie ze statutem (§ 9) decyzję o przyjęciu na podstawie złożonej deklaracji podejmuje Rada Oddziału.

 
4. Opłać składkę członkowską.

Składka wynosi 36 zł na rok - to 3 zł miesięcznie.
Wpłat należy dokonywać na konto: 37 1440 1390 0000 0000 1568 3902

 
5. Odbierz legitymację członkowską.

Osoby, które będą korzystać z pośrednictwa poczty w dostarczeniu deklaracji muszą się liczyć z opóźnieniami w realizacji poszczególnych etapów opisanych powyżej. Za niedogodności z góry przepraszamy.

 

Jeżeli nie jesteś pewien swojej decyzji lub masz inne wątpliwości dotyczące zostanie członkiem PTSR skontaktuj się z wybranym Oddziałem PTSR lub z infolinią (801 313 333 lub 22 745 11 25). Z całą pewnością uzyskasz tam odpowiedzi na swoje pytania. Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku