Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza do udziału w IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego.

W konkursie brać udział mogą prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2015/2016 2016/2017 oraz 2018/2019. 

Prace nadsyłać należy do 31 lipca 2019 w formie elektronicznej /plik pdf/ na adres mailowy: m.konopka@ptsr.org.pl; oraz w wersji papierowej do siedziby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.

Praca może zostać zgłoszona o przez jej autora bądź promotora na specjalnym druku zgłoszeniowym.

Prace oceniane będą przez jury konkursowe.

Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniu

Przysłane prace nie będą zwracane autorom.

Zwycięzca odbierze nagrodę podczas wernisażu odbywającego na przełomie sierpnia i września w Warszawie .

Na Wernisaż zaproszeni zostaną wszyscy autorzy, którzy przyślą swoje prace na konkurs.

Przyjazd na wernisaż odbywa się na koszt własny uczestników.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ptsr.org.pl

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, działające na rzecz osób chorych na SM w Polsce. Wszelkie pytania prosimy kierować do Magdaleny Konopki pod numery tel. (22) 258 71 75, 535 533 238 lub adres mailowy: m.konopka@ptsr.org.pl


Załączniki: formularz zgloszenia pracy dyplomowej.docx
  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku