Leczenie uzdrowiskowe

Ponieważ otrzymujemy zapytania odnośnie prawa do korzystania z leczenia uzdrowiskowego w ramach z NFZ przez osoby ze stwardnieniem rozsianym, informujemy, że SM nie jest przeciwskazaniem do korzystania z tego typu usług, a osoby chore mogą z leczenia korzystać w ramach zasad określonych przez NFZ. Poniżej podajemy kilka ważnych informacji.

Zastrzeżenie iż osoba nie może być przyjęta do leczenia sanatoryjnego w przypadku ciężkiego rzutu oznacza tylko tyle, iż w przypadku ciężkiego rzutu osoba zazwyczaj poddana jest hospitalizacji, więc nie kwalifikuje się w tym konkretnym momencie do przebywania w sanatorium. Nie dyskwalifikuje to jednak pacjentów z SM w staraniu się o leczenie uzdrowiskowe (sanatoria).


Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego a świadczenia realizowane są w warunkach stacjonarnych bądź ambulatoryjnych.
 

  • Pobyt osoby dorosłej w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni lub 28 dni w przypadku pobytu na rehabilitacji uzdrowiskowej. Jest to pobyt bezpłatny.
  • Pobyt osoby dorosłej w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 lub 28 dni w przypadku pobytu na rehabilitacji uzdrowiskowej. Pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny, tzn. każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat jest ściśle określona przez Ministra Zdrowia.
  • Pacjent może również korzystać z zabiegów realizowanych w ramach uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego, które trwa od 6-18 dni. Ponosi wtedy koszty pobytu – zakwaterowania i pożywienia.

Transport na miejsce pobierania świadczeń uzdrowiskowych – bez względu na formę leczenia – odbywa się na koszt pacjenta.

Kto wystawia skierowanie?
Skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który ocenia stan zdrowia pacjenta. Skierowanie zostaje przesłane (przez lekarza lub osobę ubiegającą się o pobyt) do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.


Co dalej ze skierowaniem?
Skierowanie jest dalej oceniane przez lekarza specjalistę zatrudnionego przez NFZ, który weryfikuje celowość takiego skierowania i określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego. W razie braku przeciwskazań do podjęcia leczenia uzdrowiskowego pacjent otrzymuje zgodę na leczenie. Jeśli pojawią się przeciwskazania lub brak wskazań do leczenia, lekarz zatrudniony przez NFZ nie potwierdzi skierowania. Jeśli lekarz zaaprobuje wniosek, pacjent otrzymuje od NFZ pisemną zgodę na leczenie uzdrowiskowe. Informację o terminie leczenia pacjent otrzymuje od oddziału wojewódzkiego NFZ nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.
Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

Aby ułatwić pacjentom weryfikacje złożonych przez nich wniosków, NFZ stworzył oficjalną przeglądarkę, która pozwala na sprawdzenie informacji o aktualnym statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Aby skorzystać należy wpisać w przeglądarkę NUMER SKIEROWANIA. Link do przeglądarki: https://skierowania.nfz.gov.pl/
Wszystkie informacje na temat leczenia uzdrowiskowego, skierowań, długości pobytów, listę ośrodków, druki do pobrania i inne znajdą Państwo na stronach: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1/ oraz http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/leczenie-uzdrowiskowe/Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku