Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze to formy pomocy skierowanej do osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i pracy. Poniżej znaleźć można informacje o tej formie wsparcia jak również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/)Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku