Wtórnie postępująca postać stwardnienia rozsianego (SPMS) jest naturalnym następstwem postaci rzutowo-remisyjnej. Charakteryzuje się ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia osoby z SM, z rzadko pojawiającymi się, mniej wyraźnymi rzutami, które z czasem ustępują. Wedle danych dotyczących polskich pacjentów, średni czas przejścia rzutowo-remisyjnej postaci SM do wtórnie postępującej to ok. 12,2 (±6,4) lat (źródło: Raport "Optymalizacja opieki nad pacjentami z postacią wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego (SPMS) w Polsce").

Do tej pory pacjenci z SPMS nie mieli możliwości korzystania z efektywnego leczenia, jednak w zeszłym roku zatwierdzony został pierwszy lek skierowany do leczenia osób z aktywną postacią SPMS. W Polsce lek wciąż nie jest refundowany, ale Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego wraz z innymi organizacjami pacjenckimi i gronem ekspertów aktywnie działa na rzecz dodania go na listę leków  refundowanych.

Aby poruszyć kwestię wtórnie postępującej postaci SM, porozmawiać o wyzwaniach, z którymi muszą zmagać się osoby nią dotknięte, a także przedyskutować propozycje zmian, które powinny nastąpić by zapewnić tej grupie chorych jak najlepszą jakość życia, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz Fundacji SM-Walcz o siebie powstał raport pt.: "Optymalizacja opieki nad pacjentami z postacią wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego (SPMS) w Polsce", nad którym pracowało grono ekspertów w zakresie stwardnienia rozsianego.

Pełną wersję raportu znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Jak Pomagamy/Wydawnictwa  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku