Świadomość + integracja = projekt RÓWNI I AKTYWNI III

PTSR Oddział w Koninie oraz grupa nieformalna: "Wspólnie Możemy Więcej" zorganizowała 11 listopada 2018 r., w wyjątkowym dniu 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, spotkanie dla osób z niepełnosprawnościami, chorych na SM, ich rodzin, bliskich, znajomych oraz społeczności lokalnej. Spotkanie miało miejsce w Zagrodzie Edukacyjnej Ogród Ziołowy HYZOP na terenie gminy Osiek Mały w miejscowości Rosocha. Uczestniczy korzystali z gastronomicznej oraz rekreacyjnej oferty ośrodka dla zespolenia ludzi zgromadzonych na spotkaniu. Wspólne grillowanie czy zabawy integracyjne organizowane na świeżym powietrzy pozwoliły w 100% wzbogacić osoby chore w aktywność oraz wyzwolić współpracę ze społecznością lokalną i pogłębić więzi nie tylko przynależności do tej samej miejscowości czy gminy ale przede wszystkim szacunku i zrozumienia oraz wzajemnej "nauki". Organizatorzy i wolontariusze w trakcie pikniku zorganizowali stoisko z ulotkami informacyjnymi oraz materiałami dotyczącymi choroby, niepełnosprawności, czy informatory dotyczące udzielanej pomocy. Beneficjenci mogli zaznajomić się ze specyfiką schorzenia, zabierając z sobą udostępnione materiały. Zorganizowany piknik był bardzo ważnym i aktywizującym społeczność działaniem spełniającym oczekiwania niepełnosprawnych, chorych na SM ponieważ Partner Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie badając oczekiwania swoich członków zaznaczył taką potrzebę. Ponadto Grupa Nieformalna działająca również na terenie gminy Osiek Mały, związana z chorymi wśród społeczności otrzymywała sygnały o konieczności podjęcia działań w kierunku jedności i integracji społeczności. Zaplanowane działanie zwiększyły aktywność społeczną uczestników zadania. Ponadto łatwo było zauważyć partycypację w środowisku lokalnym całej społeczności zarówno chorych jak i zdrowych ludzi. Podkreślamy wzrost lokalnej przestrzeni na rzecz spotkań organizacyjnych poprzedzających zjazd uczestników oraz działania podsumowujące, organizowane przez ON. Dlatego zwieńczając działania projektowe można podkreślić jego istotny element obrazujący się w swobodnym, …prawidłowym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, w społeczeństwie.

   • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku