Informujemy o nowej formie wsparcia, jaką PFRON udostępnił dla osób z niepełnosprawnością. Platforma internetowa, jaką stworzono, w jednym miejscu zbiera informacje o wsparciu PFRON dystrybuowanego poprzez różne instytucje do beneficjentów.

Docelowo, dzięki niej wiele spraw związanych z dofinansowaniami PFRON będzie można załatwić zdalnie. Już teraz to świetne kompendium wiedzy dla osób z niepełnosprawnościami, firm zatrudniających niepełnosprawnych, ale też innych instytucji, o możliwym do uzyskania wsparciu.

Działanie platformy prezentuje film dostępny pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=v8W5OdzRi6o

Link do platformy internetowej:

 

https://portal-sow.pfron.org.pl

Poniżej informacja udostępniona przez PFRON:

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Do tej pory osoba z niepełnosprawnościami, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Takich wniosków w całej Polsce, co roku, składa się ponad 500 tys. A kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku sięgnęła 1 mld złotych.

Korzystając z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie uruchomiliśmy nowoczesną platformę informatyczną, której celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz załatwianie na drodze elektronicznej spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

Celem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRN jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli (ON), ponadto zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności e-usług, kierowanych do Osób niepełnosprawnych i podmiotów działających na ich rzecz oraz zapewnienie sprawnego przepływu danych sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (JST), a podmiotem finansującym (PFRON) – mówi Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW.

Aby Osoba niepełnosprawna mogła korzystać z Systemu jednostka samorządowa na jej terenie musi do niego przystąpić. Właśnie trwa pierwsze wdrożenie Systemu SOW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie, gdzie specjaliści z zespołu SOW w asyście wykonawcy systemu dokonują konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzają instruktaż stanowiskowy użytkowników aplikacji. Jeszcze w tym roku System SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach w całej Polsce, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019. Odtąd w każdej Jednostce, która dołączy do Systemu SOW możliwe będzie załatwienie dofinansowania drogą elektroniczną - od wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, po złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, aż po podpisanie umowy i rozliczenie dofinansowania.

Rezultaty projektu to stworzenie SOW (scentralizowanej platformy informatycznej), kreatora, który ułatwia dobór odpowiedniej formy wsparcia, portalu informacyjnego (https://portal-sow.pfron.org.pl), przekazanie blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących i mobilnych, uruchomienie infolinii SOW 0 - 800 889 777 (połączenie bezpłatne) lub 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora) czynnej w dni robocze,
w godzinach 9.00-17.00, prowadzenie szkoleń stacjonarnych dla ponad 1200 osób z JST oraz szkoleń e-learningowych dla Beneficjentów projektu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji: Anna Światlak, tel. 22 50 55 327, aswiatlak@pfron.org.pl

Katarzyna Matusz-Braniecka, tel. 22 50 55 663, kmatusz@pfron.org.pl.

 

tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku