Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego rozpoczęło cykl szkoleń przeznaczonych dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w całej Polsce. Pierwsze szkolenie z tego cyklu odbyło się 11 lutego 2017 roku, w godzinach 10.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców,  ul. Kruczkowskiego 14, 20-468 w Lublinie.

Tematem ogólnym konferencji był "SM w praktyce lekarza rodzinnego".

Prelegentami byli specjaliści w danej dziedzinie medycyny.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji lekarzom, którzy jako pierwsi stykają się z osobami chorymi, także na stwardnienie rozsiane.

Szkolenia takie są niezbędne ze względu na powtarzające się skargi osób chorych, na przedłużający się czas do postawienia prawidłowej diagnozy i rozpoczęcia leczenia oraz na pozostawienie osoby chorej bez drobiazgowych wyjaśnień co do dalszego leczenia i postepowania w chorobie.

Pierwszą prelekcję  „Czas ma znaczenie w SM”-  rola lekarzy rodzinnych w szybkiej diagnostyce - przedstawiła Milena Trojanowska, pracownica biura RG PTSR. Przedstawiła zagrożenia w przypadku opóźniającej się diagnozy SM oraz pokazała działania prowadzone przez RG PTSR na rzecz poprawy życia chorych z SM. W swojej prezentacji przedstawiła również postulaty PTSR, które nasza organizacja realizuje w różnoraki sposób.

W tym bloku,  wystąpił także Wiesław Gieroba przedstawiciel Oddziału PTSR w Lublinie, który zaprezentował zakres działań prowadzonych na rzecz osób chorych na SM oraz podał wszelkie kontakty do oddziału. Zapewnił także, że oddział jest otwarty na wszelaką współpracę z lekarzami w celu poprawy życia osób chorych.

Następnie, Prof. dr  hab. med. Konrad Rejdak  z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – przedstawił prezentację „SM   w praktyce lekarza rodzinnego”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że wczesne rozpoczęcie leczenia ma same dobre strony, ponieważ:  

 - wiąże się z lepszym przebiegiem choroby i późniejszym osiąganiem kolejnych stopni w skali EDSS,

- zmniejsza się także ryzyko rozwoju zmian poznawczych,

- zmniejsza się ryzyko konieczności zmiany leczenia na bardziej agresywne,

Przedstawił pilne sprawy do rozwiązania, które związane są ze:

- zbyt restrykcyjnymi kryteriami kwalifikacji do leczenia,

- zbyt krótkim okresem leczenia w  II linii,

- nierównomierną dystrybucją programów terapeutycznych.

Dr n.med. Magdalena Milewska,  Adiunkt w Zakładzie Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego  zajęła się problemem – „Żywienie w SM”. Zwróciła uwagę na to, jak ważna jest dieta śródziemnomorska w prawidłowym żywieniu osób chorych na stwardnienie rozsiane, jaką dietę stosować aby była bezpieczna i skuteczna.

Ostatnie wystąpienie miał dr n. med. Rafał Młynarski z Przychodni Leczenia Bólu w Lublinie  „Ból przewlekły w chorobach neurologicznych ze szczególnym  uwzględnieniem SM”. Zwrócił uwagę na to, że ból, z różnym natężeniem towarzyszy osobom chorym na SM. W podsumowaniu zauważył, że skuteczne leczenie bólu u chorych na SM jest możliwe, ale wymaga współdziałania wielu specjalistów i zastosowania różnych metod terapii. Powiedział także, że wskazane byłoby, aby chorzy w schyłkowym okresie choroby, mieli szerszy dostęp do opieki paliatywnej.

Wystąpienia przyjęte zostały z wielkim zainteresowaniem a uczestnicy zadawali pytania. Chwalili zamysł zaproszenia prelegentów z terenu ich działania i możliwość nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu.

Już po tym pierwszym spotkaniu powiedzieć należy, że celowe jest organizowanie tego typu szkoleń, jednak uzależnione one są od pozyskiwania finansów na ten cel.  • zdjęcie z wydarzenia
  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku