W dniu 10.06.2017 odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, podczas którego wybrano nowe władze naszej organizacji. W drodze głosowania, do nowej Rady Głównej zostali wybrani: 

Tomasz Połeć - Przewodniczący 

Helena Kładko - Wiceprzewodnicząca 

Krystyna Frankowska - Wiceprzewodnicząca 

Marek Kałuziński - Skarbnik 

Joanna Okarma - Sekretarz RG

Mirosław Wilk

Edward Mórawski 

Justyna Ochman 

Roma Dobra 

Małgorzata Felger 

Grażyna Sikora

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: 

Maria Kulenty - Przewodnicząca

Anna Sałek - Wiceprzewodnicząca

Renata Kowalska  • zdjęcie z wydarzenia


tutaj lista pięciu ostatnio opublikowanych wiadomości
tutaj lista pięciu najczęściej czytanych wiadomości
Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku