KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Poradnia specjalistyczna PTSR

Formularz zgłoszenia do pracownika socjalnego

Jeżeli chcesz umówić się na spotkanie (w Warszawie) lub rozmowę telefoniczną albo kontakt e-mailowy z naszym pracownikiem socjalnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Pracownik socjalny skontaktuje się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.

Regulamin świadczenia porad

 1. Poradnia jest prowadzona w ramach działań statutowych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
 2. W ramach Poradni udzielana jest bezpłatna pomoc specjalistyczna:. psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna, neurologiczna oraz z zakresu pomocy społecznej osobom z SM i ich bliskim (rodzinie, przyjaciołom itp.).
 3. Pomoc psychologiczna, prawna, neurologiczna oraz z zakresu pomocy społecznej udzielana w Poradni ma charakter doraźny i interwencyjny. Na jednego Klienta kontaktującego się ze specjalistą przewidzianych jest średnio od 1 do 3 spotkań/konsultacji. W przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba liczba spotkań/konsultacji może zostać zwiększona do 5-6. Pracujący w Poradni psychologowie nie prowadzą psychoterapii długoterminowej.
 4. W przypadku, gdy zgłoszony problem psychologiczny wymaga wsparcia w formie dłuższej pracy psychoterapeutycznej, Klient musi brać pod uwagę uzyskanie dalszej pomocy w innej placówce.
 5. W przypadku, kiedy Klient potrzebuje długoterminowej psychoterapii, a termin jej uzyskania w innej placówce jest odległy, psycholog w ramach Poradni specjalistycznej PTSR może przeprowadzić więcej niż regulaminowych 5-6 spotkań, jednak tylko do czasu, aż Klient uzyska pomoc w innej placówce. Liczba spotkań nie może jednak przekroczyć 10 w ramach jednego cyklu.
 6. Konsultacje neurologiczne mają charakter poradnictwa informacyjnego. Neurolog pracujący w ramach Poradni specjalistycznej PTSR nie prowadzi leczenia pacjentów zgłaszających się do Poradni, nie wypisuje również recept.
 7. Konsultacje specjalistyczne i psychologiczne w poradni odpowiadając na potrzeby i możliwości Klienta, mogą mieć charakter spotkań bezpośrednich – w biurze PTSR w Warszawie lub konsultacji telefonicznych, mailowych albo przez dostępne komunikatory internetowe (dotyczy głównie porad prawnych oraz obszaru pomoc społecznej), wg. dyspozycji i preferencji ze strony klienta.
 8. Specjaliści udzielający pomocy zobowiązani są do zachowania dyskrecji i tajemnicy zawodowej w związku z informacjami pochodzącymi od Klientów, z wyłączeniem superwizji lub sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Klienta i/lub osób trzecich.
 9. Specjaliści gromadzą podstawowe dane na temat zgłaszających się do nich Klientów, jednak jedynie na potrzeby wewnętrznego raportowania. Informacje te przechowywane są zgodnie z polityką RODO.
 10. Klienci korzystający ze wsparcia oraz specjaliści zatrudnieni w Poradni zobligowani są o przestrzegania ustalonych terminów spotkań. Wszelkie zmiany terminów muszą być zgłaszane drugiej stronie, możliwie szybko, w celu zapewnienia właściwej organizacji czasu i pracy. Równocześnie każdy Klient jest proszony o poinformowanie o niemożliwości skorzystania z wyznaczonej porady. Specjaliści pracujący w Poradni mają prawo zawiesić współpracę z Klientem, który dwukrotnie nie stawił się na spotkanie bez uprzedzenia, a także z Klientem, który chce uzyskać wsparcie, a z którym - mimo trzykrotnej próby - nie udało się skontaktować.
 11. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielanie konsultacji osobistej poza biurem PTSR przy ul. Nowolipki 2a w Warszawie, jednak taka konsultacja może odbyć się jedynie na terenie Warszawy.

Projekt „Razem łatwiej – poradnia dla osób ze stwardnieniem rozsianym” skierowany jest do osób chorych na stwardnienie rozsiane. Porady psychologa, pracownika socjalnego prawnika i neurologa prowadzone są w okresie od 31.03.2021 do 31.03.2022. 

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych


Partnerem programu jest

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies