KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Leczenie NMOSD

Leczenie NMOSD można podzielić na: leczenie rzutu, leczenie modyfikujące przebieg choroby, które ma powstrzymać kolejne rzuty i progresje oraz leczenie immunosupresyjne.

Leczenie rzutu:
U większości pacjentów, w wyniku częstych i ciężkich rzutów choroby, występuje skumulowana, postępująca i nieodwracalna niepełnosprawność. Leczenie rzutu ma na celu zmniejszenie stanu zapalnego i poprawę stanu klinicznego osoby chorującej. Leczenie powinno zostać wdrożone jak najszybciej.
Zaczyna się je od sterydoterapii (w postaci dożylnej). Standardowo podaje się metyloprednizol, podawany przez kilka dni, a potem kontynuuje się terapię sterydami doustnie.
Jeśli sterydy nie pomagają, wdraża się plazmaferezę. Konieczne jest wykonanie 5-7 takich zabiegów. Jest to skuteczna metoda leczenia rzutu NMOSD pod warunkiem, że rozpocznie się ją szybko po rozpoznaniu rzutu choroby. W ostateczności można rozważyć podanie pacjentów dożylnych immunoglobulin. Opóźnienie leczenia rzutu zmniejsza szanse pacjentów na pełną remisję (7 dni – o 30%, 10 dni o 40%, 14 dni o 50% a 1 miesiąc o 77%).

Leczenie hamujące postęp choroby:
Obecnie w ramach Funduszu Medycznego można uzyskać refundowane leczenie hamujące postęp choroby preparatem satralizumab - program lekowy B.138.FM. Satralizumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne, podawane podskórnie jeden raz na miesiąc. Lek ma wskazanie do stosowania u pacjentów z NMOSD, u których widoczne są przeciwciała przeciwko akwaporynie 4. Jest podawany podskórnie raz w miesiącu, iniekcje można także wykonywać w domu, więc wizyty u lekarza są rzadsze, początkowo co miesiąc, a następnie co 3 miesiące. Na wniosek lekarza prowadzącego danego chorego do programu B.138.FM „LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)” kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pacjentów ze Spektrum Zapalenia Nerwów Wzrokowych i Rdzenia Kręgowego, który ma spotkania raz w miesiącu (za: wywiad z dr n. med. Podlecką-Piętowską https://ptsr.org.pl/uploads/smexpress/SM%20Express_115.pdf).

Treść programu B.138.FM znaleźć można poniżej, w załączniku.

Jak znaleźć ośrodek leczący w ramach programu B.138.FM?
Ośrodki prowadzące ten program są to większości poradnie i oddziały prowadzące także program leczenia chorych na stwardnienie rozsiane.
1. Należy wejść na Informator o Terminach Leczenia NFZ: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

zdj. 
https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

2. W miejscu "jakiego świadczenia szukasz?" wpisać 
LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)
Po wpisaniu wyświetla się lista ośrodków oferujących leczenie w programie wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami oczekiwania.

Liczba leków zarejestrowanych do leczenia NMOSD na świecie wzrasta, oprócz satralizumabu stosuje się także inne leki z udowodnioną skutecznością w leczeniu NMOSD (stan na listopad 2023, za: wywiad z dr n. med. Podlecką-Piętowską ze 115 nr SM Expressu):
Inebilizumab - przeciwciało monoklonalne anty-CD19 skierowane przeciwko krążącym limfocytom B; podawane dożylnie, co 6 miesięcy.
Ekulizumab - przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw składowej C5 dopełniacza; podaje się dożylnie, początkowo co tydzień, następnie co 2 tygodnie.
Rawulizumab - przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw składowej C5 dopełniacza; podawane dożylnie co 8 tygodni.

Pliki do pobrania
Program lekowy B.138.FMPlik: pdf, Rozmiar: File not found!

Zobacz także

Czym jest NMOSD?
NMOSD
Czym jest NMOSD?
O cechach charakterystycznych i objawach NMOSD.
Czytaj więcej
Różnice między SM a NMOSD
NMOSD
Różnice między SM a NMOSD
Czym różnią się te dwa schorzenia?
Czytaj więcej
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies