KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Współpraca z biznesem

„Moim celem nigdy nie było tylko stworzyć firmę. Wielu ludzi mylnie sądzi, że przez to nie dbam o przychody, zyski i tym podobne rzeczy. Ale nie być tylko firmą oznacza dla mnie, że robimy nie tylko biznes – budujemy coś, co naprawdę uczyni świat lepszym.”
Mark Zuckerberg, CEO i założyciel Facebooka

Odpowiedzialny, społecznie zaangażowany biznes ma szansę wiele zmienić, dlatego zapraszamy do współpracy.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego współpracuje od lat z wieloma firmami, małymi i dużymi, a także z korporacjami. 
Nawiązanie współpracy z naszymi Partnerami zawsze poprzedza seria spotkań, podczas których wspólnie dyskutujemy o tym, jakie projekty chcielibyśmy wspólnie zrealizować. Następnie wprowadzamy w życie plany i cele, które razem obraliśmy.
Dotacje i darowizny od firm stanowią obecnie około 70% -80% budżetu projektowego naszej organizacji. Naszymi największymi darczyńcami są firmy działające w obszarze ochrony zdrowia, farmaceutyczne, produkujące środki higieniczne czy artykuły rehabilitacyjne. Razem mamy wspólne cele - poprawę funkcjonowania i jakości życia osób chorych na SM i ich rodzin.
Współpracujemy także z innymi firmami, które chcą pomagać i się angażować.

Forma i zakres współpracy jest zawsze wypadkową naszych możliwości i poziomu zaangażowania firm.

Działając wspólnie zmienimy na lepsze świat wielu chorych i ich bliskich. Robimy to dobrze i odpowiedzialnie. Działaj z nami!

KORZYŚCI DLA FIRMY:
- realna możliwość wpływu na rzeczywistości, która nas otacza;

- możliwość przeprowadzenia warsztatów o niepełnosprawnościach i barierach oraz udzielenia wsparcia psychologicznego i informacyjnego pracownikom firmy;                                                                                                          

- możliwość przeprowadzenia warsztatów dla dzieci pracowników w wielu 7-11 lat;                                                              

- renoma dla firmy jako zaangażowanej i aktywnej społecznie;

- promocja produktów i usług firmy;

- Partnerstwo Strategiczne;

JAK TWOJA FIRMA MOŻE Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ ?
- realizując wspólne projekty i działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i charytatywnym;
- angażując się w ogólnopolskie wydarzenia i eventy dobroczynne;
- wolontariat pracowniczy;
- realizując pay - roll.

Ogólnopolskie wydarzenia i eventy dobroczynne

Akcja Podaj serce to wydarzenie, w którym udział bierze wiele małych i dużych firm.Akcja prowadzona jest od 1999 r. kiedy to po raz pierwszy studenci Uniwersytetu Warszawskiego – tancerze Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”– zorganizowali występ, z którego dochód został przekazany PTSR. Od tego czasu, koncerty organizowane są co roku, w co zaangażowanych jest wiele firm i sponsorów, którzy przekazują swoje produkty czy usługi na loterię fantową, która przeprowadzana jest podczas każdego koncertu. Dochód z loterii przekazywany jest naszemu Towarzystwu.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to nic innego jak wolontariat, w który angażuje się firma, zachęcając swoich pracowników do pomocy. Ponieważ potrzebujemy wsparcia w naszych programach wydawniczych, informacyjnych i poradniczych, podczas eventów i wydarzeń czy do bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym - możliwości współpracy są ogromne! 

Program pay-roll

Pay-roll, czyli program składki pracowniczej to forma dobrowolnego i regularnego wsparcia finansowego przekazywanego przez pracowników firm lub instytucji na rzecz organizacji. Co miesiąc, określona kwota potrącana jest przez pracodawcę z pensji danego pracownika. Zwykle jest to kwota stanowiąca końcówkę wynagrodzenia (np.: 13,25 zł, 54,12 zł, 75,96 zł). Często, do każdej złotówki przekazywanej przez pracownika, firma dokłada drugą, podwajając tym samym kwotę, która trafia do organizacji.

Odpisy od wynagrodzeń mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji pracownika, w której wyraża on wolę przekazywania konkretnej kwoty na wskazany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość udzielanego wsparcia. Raz w miesiącu, księgowość firmy, przy sporządzaniu listy płac, odlicza zadeklarowaną kwotę od poborów i przekazuje zebraną łączną kwotę na konto bankowe naszej  organizacji. Ponieważ odpisy przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego do wysokości 6% podstawy opodatkowania, a firma do 10%.

Od wielu lat w naszym systemie pay - roll z wielkim zaangażowaniem wspierają nas pracownicy:
Marszałkowskiego Urzędu Województwa Mazowieckiego 

oraz pracownicy firmy Bayer         

Jeśli Ty lub Twoja firma jest zainteresowana współpracą z naszym Towarzystwem zapraszamy do kontaktu !

  Anna Gryżewska - Dyrektor biura, kom. 530-339-093, e-mail: a.gryzewska@ptsr.org.pl

Współpracując z biznesem, nasza organizacja kieruje się przejrzystością. Poszukując wsparcia stara się pozyskiwać środki od kilku darczyńców. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Rady Głównej PTSR w sprawie zasad współpracy z przemysłem.

Pliki do pobrania

Zobacz także

Wolontariat
Chcesz nam pomóc?
Wolontariat
PTSR zachęca do stania się wolontariuszem organizacji.
Czytaj więcej