KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Współpraca z biznesem

„Moim celem nigdy nie było tylko stworzyć firmę. Wielu ludzi mylnie sądzi, że przez to nie dbam o przychody, zyski i tym podobne rzeczy. Ale nie być tylko firmą oznacza dla mnie, że robimy nie tylko biznes – budujemy coś, co naprawdę uczyni świat lepszym.”
Mark Zuckerberg, CEO i założyciel Facebooka

Odpowiedzialny, społecznie zaangażowany biznes ma szansę wiele zmienić, dlatego zapraszamy do współpracy.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego współpracuje od lat z wieloma firmami, małymi i dużymi, a także z korporacjami. 
Nawiązanie współpracy z naszymi Partnerami zawsze poprzedza seria spotkań, podczas których wspólnie dyskutujemy o tym, jakie projekty chcielibyśmy wspólnie zrealizować. Następnie wprowadzamy w życie plany i cele, które razem obraliśmy.
Dotacje i darowizny od firm stanowią obecnie około 70% -80% budżetu projektowego naszej organizacji. Naszymi największymi darczyńcami są firmy działające w obszarze ochrony zdrowia, farmaceutyczne, produkujące środki higieniczne czy artykuły rehabilitacyjne. Razem mamy wspólne cele - poprawę funkcjonowania i jakości życia osób chorych na SM i ich rodzin.
Współpracujemy także z innymi firmami, które chcą pomagać i się angażować.

Forma i zakres współpracy jest zawsze wypadkową naszych możliwości i poziomu zaangażowania firm.

Działając wspólnie zmienimy na lepsze świat wielu chorych i ich bliskich. Robimy to dobrze i odpowiedzialnie. Działaj z nami!

KORZYŚCI DLA FIRMY:
- realna możliwość wpływu na rzeczywistości, która nas otacza;

- możliwość przeprowadzenia warsztatów o niepełnosprawnościach i barierach oraz udzielenia wsparcia psychologicznego i informacyjnego pracownikom firmy;                                                                                                          

- możliwość przeprowadzenia warsztatów dla dzieci pracowników w wielu 7-11 lat;                                                              

- renoma dla firmy jako zaangażowanej i aktywnej społecznie;

- promocja produktów i usług firmy;

- Partnerstwo Strategiczne;

JAK TWOJA FIRMA MOŻE Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ ?
- realizując wspólne projekty i działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i charytatywnym;
- angażując się w ogólnopolskie wydarzenia i eventy dobroczynne;
- wolontariat pracowniczy;
- realizując pay - roll.

Ogólnopolskie wydarzenia i eventy dobroczynne

Akcja Podaj serce to wydarzenie, w którym udział bierze wiele małych i dużych firm.Akcja prowadzona jest od 1999 r. kiedy to po raz pierwszy studenci Uniwersytetu Warszawskiego – tancerze Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”– zorganizowali występ, z którego dochód został przekazany PTSR. Od tego czasu, koncerty organizowane są co roku, w co zaangażowanych jest wiele firm i sponsorów, którzy przekazują swoje produkty czy usługi na loterię fantową, która przeprowadzana jest podczas każdego koncertu. Dochód z loterii przekazywany jest naszemu Towarzystwu.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to nic innego jak wolontariat, w który angażuje się firma, zachęcając swoich pracowników do pomocy. Ponieważ potrzebujemy wsparcia w naszych programach wydawniczych, informacyjnych i poradniczych, podczas eventów i wydarzeń czy do bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym - możliwości współpracy są ogromne! 

Program pay-roll

Pay-roll, czyli program składki pracowniczej to forma dobrowolnego i regularnego wsparcia finansowego przekazywanego przez pracowników firm lub instytucji na rzecz organizacji. Co miesiąc, określona kwota potrącana jest przez pracodawcę z pensji danego pracownika. Zwykle jest to kwota stanowiąca końcówkę wynagrodzenia (np.: 13,25 zł, 54,12 zł, 75,96 zł). Często, do każdej złotówki przekazywanej przez pracownika, firma dokłada drugą, podwajając tym samym kwotę, która trafia do organizacji.

Odpisy od wynagrodzeń mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji pracownika, w której wyraża on wolę przekazywania konkretnej kwoty na wskazany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość udzielanego wsparcia. Raz w miesiącu, księgowość firmy, przy sporządzaniu listy płac, odlicza zadeklarowaną kwotę od poborów i przekazuje zebraną łączną kwotę na konto bankowe naszej  organizacji. Ponieważ odpisy przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego do wysokości 6% podstawy opodatkowania, a firma do 10%.

Od wielu lat w naszym systemie pay - roll z wielkim zaangażowaniem wspierają nas pracownicy:
Marszałkowskiego Urzędu Województwa Mazowieckiego 

oraz pracownicy firmy Bayer         

Jeśli Ty lub Twoja firma jest zainteresowana współpracą z naszym Towarzystwem zapraszamy do kontaktu !

  Anna Gryżewska - Dyrektor biura, kom. 530-339-093, e-mail: a.gryzewska@ptsr.org.pl

Współpracując z biznesem, nasza organizacja kieruje się przejrzystością. Poszukując wsparcia stara się pozyskiwać środki od kilku darczyńców. Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Rady Głównej PTSR w sprawie zasad współpracy z przemysłem.

Pliki do pobrania

Zobacz także

Wolontariat
Chcesz nam pomóc?
Wolontariat
PTSR zachęca do stania się wolontariuszem organizacji.
Czytaj więcej
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies