KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Różnice między SM a NMOSD

Mimo, że NMOSD (dawniej choroba Devica) uznawana była przez wiele lat jako agresywny, niepoddający się leczeniu podtyp SM, wiadomo dzisiaj, że to odrębne choroby. Mimo zbieżności, różnią się od siebie.

W NMOSD zajęte zostają nerwy wzrokowe i rdzeń kręgowy. Z rzadka choroba dotyka mózgu i jeśli już to w obszarach innych niż w SM. Natomiast w klasycznej postaci SM objawy dotyczą przede wszystkim mózgu (początkowo istoty białej).

Objawy NMOSD mogą być podobne do tych w SM, jednak zburzenia widzenia są bardziej nasilone niż w SM. Ponadto, w NMOSD występuje duży niedowład kończyn dolnych, zaburzenia czucia od pasa w dół, problemy z oddawaniem moczu, co jest rzadkie przy rzutowo-remisyjnej postaci SM. Do objawów NMOSD, które nie występują w SM, zaliczyć można świąd, zaburzenia skórne, wymioty i nudności.

Obraz MRI w NMOSD to bardzo obszerne zajęcie rdzenia kręgowego – nagłe, w krótkim czasie. W SM obszerne ogniska widoczne dopiero po wielu latach choroby. W NMOSD zmiany mogą się szerzyć szybko i szybko być nieodwracalne.

Po rzutach choroby w SM następują okresy remisji. Na początku choroby remisja zachodzi samoistnie, nawet jeśli nie ma stosowanego leczenia przeciwrzutowego. Rzuty zazwyczaj są łagodne.

W NMOSD nie obserwuje się okresów remisji, a po rzucie bardzo szybko następują nieodwracalne zmiany. Rzuty są w swoim przebiegu ciężkie. Ryzyko wystąpienia kolejnego rzutu, zwłaszcza przy rzutach nieleczonych, jest bardzo wysokie i nawet już 1 rzut może spowodować ciężką niesprawność.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies