KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Fakty o pracy i SM

Blisko 700 tysięcy osób w Europie ma SM, z czego 70% jest diagnozowanych w wieku najwyższej aktywności zawodowej (pomiędzy 20. a 40. rokiem życia). Wielu chorych mówi, że ich stan zdrowia wpływa na zatrudnienie i szanse zawodowe, często stają oni przed koniecznością zmiany lub rezygnacji z pracy. Szacuje się, że 50–80% z nich traci zatrudnienie w ciągu dziesięciu (i więcej) lat od momentu zachorowania.

W całej Europie wskaźniki zatrudnienia osób z SM są niskie i wahają się od 26 do 42%, nawet 1/3 rezygnuje przedwcześnie z pracy z powodu choroby. Dane są jednoznaczne: wśród osób z SM istnieje wyższe ryzyko utraty zatrudnienia i braku aktywności zawodowej w okresie najwyższej produktywności, co ma ogromny wpływ na przebieg ich życia i możliwości.

 

Wiele objawów związanych z chorobą jest wyzwaniem dla aktywności zawodowej. Przewlekłe zmęczenie jest często wymieniane jako objaw mający największy wpływ na poszukiwanie i utrzymanie pracy. Oprócz zmęczenia wymieniane są również: problemy związane z poruszaniem się i motoryką małą, ból i nietolerancja wysokich temperatur oraz problemy poznawcze, w tym trudności z koncentracją. Zaawansowanie choroby jest czynnikiem prognostycznym statusu zatrudnienia. Jedno z badań wykazało istotne zróżnicowanie we wskaźnikach zatrudnienia osób z łagodną i ciężką postacią SM.

Brak skutecznych sposobów radzenia sobie w miejscu pracy z problemami wynikającymi z choroby oraz brak wiedzy pracodawców o SM mają również istotny, negatywny wpływ na wskaźniki zatrudnienia. Wielu chorych rezygnuje z pracy właśnie z powodu tych trudności lub czynników utrudniających realizację obowiązków, w tym również z powodu postawy przełożonych, którzy nie mogą lub nie chcą dostosować stanowiska pracy.

Wiele dowodów wskazuje na to, że osoby bezrobotne mają niższy poziom dobrostanu fizycznego i psychicznego niż pracujące. Są też narażone na większe ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby oraz problemów natury psychicznej i wymagają częstszych wizyt u lekarzy.

Dla osób z SM brak zatrudnienia powiązany jest z negatywnymi psychicznymi i fizycznymi skutkami zdrowotnymi4 do tego stopnia, że stanowi czynnik sprzyjający wyższej śmiertelności. Z drugiej strony udowodniono, że praca ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, szczególnie w obszarze zdrowia psychicznego. Sprawdza się o szczególnie w przypadku wysokiej jakości pracy1, czyli takiej, która przynosi samospełnienie, jest adekwatnie opłacana i stymulująca.

Zaczerpnięto z: „Jak przeprowadzić rozmowę dotyczącą pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym. Poradnik dla lekarzy i pracowników systemu opieki zdrowotnej” autorstwa Cicely Dudley, Victoria Donnaloja, Karen Steadman, pod patronatem EMSP.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies