KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Wsparcie dla pracodawcy osoby z SM

Również pracodawca, który zatrudnia osobę z SM lub niepełnosprawnością może liczyć na wsparcie, które ułatwi mu wsparcie takiego pracownika. Poniżej podajemy przykłady takich form pomocy oferowanych przez państwo.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami

Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiej osoby przysługuje w kwocie:

1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Przystosowanie i wyposażenie stanowiska pracy

Pracodawca, który zatrudni na okres co najmniej 36 miesięcy osobę z niepełnosprawnością zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca może dokonać:

- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie z niepełnosprawnością wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

- zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników z niepełnosprawnościami oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością.

Refundacja szkoleń osób z niepełnosprawnościami

Pracodawca ma też możliwości uzyskania przez pracodawcę refundacji kosztów szkoleń dla pracowników z niepełnosprawnościami

Wysokość pomocy nie może być większa niż 80% kosztów, jednak nie więcej niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę. Wielkość pomocy zależna jest także od rodzaju szkolenia oraz typu pracodawcy. Zwrotu kosztów dokonuje starosta (zadanie jest realizowane przez powiatowe urzędy pracy a więc w imieniu starosty dyrektor powiatowego urzędu pracy) na podstawie umowy zawartej z pracodawcą. Zwrot kosztów nie ujmuje tych kosztów, które pracodawca poniósł przed datą podpisania umowy.

 Pomoc dla pracownika z niepełnosprawnością

Pracodawca, który zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi z niepełnosprawnością w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

Uwaga! Zadania z zakresu refundacji kosztów wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy oraz zwrotu kosztów pracownika pomagającego pracownikowi z niepełnosprawnością realizują powiatowe urzędy pracy. Dofinansowania do wynagrodzeń udziela bezpośrednio PFRON.

Więcej informacji zdobyć można na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem dla Pracodawców, który ułatwi współpracę z osobą chorującą na stwardnienie rozsiane lub też inne schorzenie przewlekłe.

Pliki do pobrania
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies