KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Przedsiębiorca z niepełnosprawnością

Osoba z niepełnosprawnością posiadająca prawo do emerytury zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie z niepełnosprawnością, wykonującej działalność gospodarczą lub rolnikowi z niepełnosprawnością odpowiednio: obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Refundacja składek przedsiębiorcy z niepełnosprawnością przysługuje w wysokości:

- 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

- 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Funduszu, dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

- nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;

- nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Uwaga! Zadania z zakresu przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowania oprocentowania kredytu realizują powiatowe urzędy pracy. Refundacji opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne udzielają oddziały PFRON.

Więcej wiadomości na stronach: www.pfron.org.pl, www.niepelnosprawni.gov.pl

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies