KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Karta parkingowa dla osoby z niepełnosprawnością

Karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością

O kartę parkingową uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, zarówno w Polsce jak i za granicą (oraz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach) mogą ubiegać się osoby ze stwierdzonym znacznym możliwości samodzielnego poruszania się albo takie, które w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Ważne - orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, oznaczający jedną z 3 schorzeń:  04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna).

Aby otrzymać kartę parkingową osoba z niepełnosprawnością musi osobiście złożyć dokumenty:

  • oryginał prawomocnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność,
  • wniosek o wydanie karty parkingowej  - nie należy podpisywać wniosku w domu, ponieważ należy to uczynić w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek,
  • dowód opłaty za wydanie karty parkingowej,
  • aktualne zdjęcie
  • upoważnienie do odbioru karty – jeśli osoba, która ubiega się o wystawienie karty chce, aby ktoś odebrał za nią gotową kartę.

Koszt wydania karty parkingowej to 21 zł (płatne albo przelewem albo w kasie urzędu). Czas wydania karty to 30 dni kalendarzowych. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – otrzymuje się list z terminem i miejscem odbioru karty, a jeśli negatywnie – informację z wyjaśnieniem odmowy. Niestety nie można się odwołać od decyzji. Karta parkingowa ważna jest do zakończenia czasu, na jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa

Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie karty parkingowejPlik: pdf, Rozmiar: 109.17 KB