KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Warte polecenia

   

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info
Organizacja założona przez osoby ze stwardnieniem rozsianym i dla takich osób. Prowadzi forum, na którym chorzy dzielą się swoimi przemyśleniami i wątpliwościami, a także udzielają sobie wsparcia. Fundacja StwardnienieRozsiane.Info rokrocznie organizuje dużą ogólnopolską konferencję dla osób chorych na SM, ich rodzin i bliskich.
Strona www: http://www.stwardnienierozsiane.info/„SezaM” Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM

Organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Misją SezaMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.
Strona www: https://www.sezamsm.pl/Stoper SM
Vademecum dla osób, które znalazły się na początku procesu diagnostycznego w kierunku stwardnienia rozsianego. Informacje w serwisie mają ułatwić pacjentowi podejmowanie kolejnych kroków, mających na celu identyfikację objawów, ich konsultację z lekarzem, specjalistyczną diagnostykę i włączenie odpowiedniego leczenia. W części dedykowanej pacjentom znajdują się: kwestionariusz, mapa placówek publicznych i prywatnych w których prowadzone jest leczenie SM, plan działania opisujący poszczególne etapy ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej, historie osób z SM.
Strona www: https://stoper.sm/
Fundacja „SM-Walcz o siebie!”
Inicjator i organizator kampanii społecznej SM-WALCZ O SIEBIE! Celem kampanii jest pokazanie, że nie wyraża nas choroba, tylko nasze zainteresowania, pasje, nasza wewnętrzna siła a czasem nasza niemoc. Fundacja prowadzi również Szkołę Motywacji.
Strona www: https://www.sm-walczosiebie.pl/O, choroba!
Stwardnienie rozsiane i inne choroby - czyli o tym jak chorować przewlekle. Wiedza oparta na nauce i doświadczeniu w pracy jako edukator zdrowia. Wywiady z ekspertami, odpowiedzi na pytania oraz trochę humoru i motywacji. Twórczyni O, choroba! – Joanna Dronka-Skrzypczak, sama choruje na SM.
Kanał na Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC2hjvWaZQzP4aJahUmLzqxg
Fundacja na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane „Dobro Powraca”

Fundacja została założona przez chorych na SM i ich rodziny oraz przyjaciół jako reakcja na problemy dotykające osoby ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Jej celem jest niesienie pomocy oraz walka o systemowe zmiany.
Strona www:https://www.dobropowraca.pl/
UroConti

Stowarzyszenie zrzesza osoby z problemem nietrzymania moczu. UroConti rozpoczęło działalność z początkiem kwietnia 2007 roku i jest organizacją non-profit. Każdy kto boryka się z problemem nietrzymania moczu może zostać członkiem Stowarzyszenia i aktywnie włączyć się w jego działalność.
Strona www: https://uroconti.pl/
Rzecznik Praw Pacjenta
Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o to, aby prawa pacjentów były w należyty sposób przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i wszystkie placówki, które nas leczą.
Strona www:https://www.gov.pl/web/rpp/
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Instytucja wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dba o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.
Strona www:https://www.pfron.org.pl/