KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Diagnoza różnicowa SM

Ponieważ objawy SM mogą być zbliżone do objawów charakterystycznych dla innych dolegliwości w diagnostyce stwardnienia rozsianego wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, tzn. wykluczenie innych, możliwych chorób, które mają podobne symptomy. Jest ona szczególnie ważna, zwłaszcza w dobie terapii modyfikujących przebieg SM (o której więcej tutaj) – im szybciej zostaną wykluczone inne schorzenia i potwierdzone stwardnienie rozsiane, tym szybciej wdrożyć będzie można leczenie w SM.

Diagnostyka różnicowa powinna opierać się na dokładnym badaniu neurologicznym, szczegółowo zebranym wywiadzie oraz na licznych badaniach, m.in laboratoryjnych. Lekarz powinien zlecić ci między innymi: morfologię krwi, próby wątrobowe, stężenie witaminy B12, pomiar TSH, Ft3, ft4, odczyny kiłowe itd. Istnieją choroby, które lekarz powinien wykluczyć, zanim postawi u ciebie diagnozę SM. Są to między innymi: zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (Neuromielitis Optica, kiedyś nazywane chorobą Devica), ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM), ostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu, choroby naczyniowe mózgu, chorobę Behçeta, boreliozę i neuroboreliozę, toczeń rumieniowaty układowy, kiłę oponowo-naczyniową, neurosarkoidozę.

Najważniejsze choroby różnicowane z SM
Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)
Objawy tej choroby demielinizacyjnej to ciężkie zapalenie jednego lub obu nerwów wzrokowych oraz objawy ciężkiego połowiczego uszkodzenia rdzenia. Kilka lat temu schorzenie to uznawane było za wariant SM, jednak po odkryciu przeciwciała NMO-IgG w krwi osób z NMO pozwoliło na wyróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych. NMO ma charakter nawracający. Występuje rzadko, a jego przebieg jest o wiele agresywniej postępujący niż w SM. Manifestuje się objawami ostrego lub podostrego zapalenia nerwów wzrokowych (charakteryzujących się zaburzeniami widzenia) oraz podostro nawracającymi objawami uszkodzenia rdzenia szyjnego lub szyjnego i piersiowego (m.in. obniżenie siły mięśniowej, niedowłady). To, które objawy wystąpią na początku nie jest określone. Objawy mogą występować również w odstępach dochodzących do kilku tygodni. Więcej o NMOSD przeczytasz na naszej stronie internetowej.
Podostre wieloogniskowe uszkodzenie mózgu, z towarzyszącymi gorączką, zaburzeniami świadomości. Występuje szybko po infekcji, szczepieniu lub też ukąszeniu przez owady. W przebiegu choroby dochodzi do rozsianej demielinizacji, obrzęku, procesu zapalnego, a w obrazie MR widoczne są liczne zmiany. U pacjenta mogą pojawić się różnorodne deficyty neurologiczne, które mogą być podobne do tych w SM. Diagnostyka różnicowana powinna być zatem uwzględniania w przypadku każdego pacjenta, u którego podejrzewane jest SM, ponieważ istnieje wiele innych chorób o podobnych objawach.