KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Poznaj zespół pracujący w Specjalistycznej poradni PTSR

PSYCHOLOŻKI
Agata Wiśniewska
Psycholog i psychoterapeuta, który pracuje zarówno z osobami świeżo po diagnozie jak i pacjentami doświadczającymi choroby przewlekłej. Uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie specjalizowała się w psychologii klinicznej. Następnie ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Szkoliła się również się w terapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych w ramach warszawskiego Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pomaga przy trudnościach w radzeniu sobie ze stresem i lękiem związanym z chorobą, zaburzeniach emocjonalnych oraz stanach depresyjnych. Specjalizuje się w pracy z pacjentami zmagającymi się z trudnościami w obszarze relacji z innymi ludźmi, samooceną oraz osobami doświadczającymi przemocy w środowisku domowym.

Izabela Siłakowska
Jest psychologiem i psychoterapeutą z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży oraz pracy w m.in: Wojewódzkim Szpitalu Bródnowski, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Poradni Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i posiada pierwszy stopień specjalizacji w tej dziedzinie. Pracuje w poradni psychologicznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób z SM. Pracuje też z nastolatkami, w tym z osobami z diagnozą ZA (zespół Aspergera) oraz z zaburzeniami rozwojowymi (ADHD, ADD). Prowadzi konsultacje z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych.

Ilona Staszewska
Psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od przeszło 10 lat pracuje w Poradni Psychologicznej PTSR, zawodowo związana jest też z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, pomaga osobom, które doświadczają kryzysów w życiu osobistym, zawodowym i przejawiającym problemy z adaptacją w trudnych sytuacjach.

Chcesz zapisać się do konkretnej psycholożki? Nic prostszego!
Wystarczy, że w formularzu zgłoszeniowym wpiszesz imię i nazwisko wybranej przez ciebie specjalistki albo zgłosisz je konsultantowi na Infolinii SM.

PRACOWNIK SOCJALNY
Marcin Skroczyński
Dyplomowany pracownik socjalny. Ukończył Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Warszawie uzyskując dyplom pracownika socjalnego a następnie studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku politologia - specjalizacja praca socjalna. Od 2002 r. pracuje w Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego a od 2010 r. pełni dyżury w Centrum Informacyjnym SM PTSR. Pomaga osobom i rodzinom które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej, społecznej. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi i organizowanie im pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie określonej formy pomocy.

PRAWNIK
Piotr Mięsek
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego współpracuje od wielu lat, udzielając szerokiego wsparcia osobom z SM i ich bliskich z zakresu: prawa pracy (m.in. praw pracowniczych), prawa cywilnego (rodzinnego,  spadkowego, postępowania przed sądem), ubezpieczeń społecznych. Wspiera również w kwestiach zasiłków i świadczeń.                

NEUROLOŻKA
dr Marzena Maciągowska
Lekarka od wielu lat zajmująca się osobami ze stwardnieniem rozsianym. Specjalista neurologii. Na co dzień pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Klinice Neurologicznej pod kierownictwem profesora Adama Stępnia. Z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego związana jest od wielu lat.

DIETETYK
Ilona Cichecka
Dietetyczka od wielu lat współpracująca z PTSR. Prowadząca konsultacje w Oddziale Warszawskim PTSR. Na co dzień przyjmuje w Centrum medycznym Vena Med. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach Dietetyka i Zdrowie Publiczne oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończyła certyfikowane szkolenie SOIT. W zawodzie pracuje od 15 lat. Jak sama o sobie mówi: "Dietetyka to moja praca i pasja".

PIELĘGNIARKA SM-owa
Barbara Tomczykiewicz
Pielęgniarka SM-owa od lat współpracująca z chorymi na stwardnienie rozsiane. Na co dzień pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Klinice Neurologicznej, na Oddziale Szybkiej Diagnostyki i Terapii Kliniki Neurologicznej, gdzie prowadzona jest diagnostyka i leczenie SM. Posiada także specjalizację internistyczną i neurologiczną.

Zobacz także

Specjalistyczna poradnia
Jak pomagamy?
Specjalistyczna poradnia
Kompleksowe, bezpłatne wsparcie specjalistów w PTSR.
Czytaj więcej
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies