KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Poznaj zespół pracujący w Specjalistycznej poradni PTSR

PSYCHOLOŻKI

Agata Wiśniewska
Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Następnie szkoliła się w terapii zaburzeń psychicznych osób dorosłych w ramach Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Aktualnie doskonali swoje umiejętności w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz współpracuję z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Pomaga przy trudnościach w radzeniu sobie ze stresem i lękiem związanym z chorobą, zaburzeniach emocjonalnych oraz stanach depresyjnych. Specjalizuje się w pracy z pacjentami zmagającymi się z trudnościami w obszarze relacji z innymi ludźmi, samooceną oraz osobami doświadczającymi przemocy w środowisku domowym.

Izabela Siłakowska
Jest psychologiem i psychoterapeutą z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży oraz pracy w m.in: Wojewódzkim Szpitalu Bródnowski, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Poradni Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i posiada pierwszy stopień specjalizacji w tej dziedzinie. Pracuje w poradni psychologicznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób z SM. Pracuje też z nastolatkami, w tym z osobami z diagnozą ZA (zespół Aspergera) oraz z zaburzeniami rozwojowymi (ADHD, ADD). Prowadzi konsultacje z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych.

Ilona Staszewska
Psycholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od przeszło 10 lat pracuje w Poradni Psychologicznej PTSR, zawodowo związana jest też z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, pomaga osobom, które doświadczają kryzysów w życiu osobistym, zawodowym i przejawiającym problemy z adaptacją w trudnych sytuacjach.

Chcesz zapisać się do konkretnej psycholożki? Nic prostszego!
Wystarczy, że w formularzu zgłoszeniowym wpiszesz imię i nazwisko wybranej przez ciebie specjalistki albo zgłosisz je konsultantowi na Infolinii SM.

PRACOWNIK SOCJALNY

Marcin Skroczyński
Dyplomowany pracownik socjalny. Ukończył Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Warszawie uzyskując dyplom pracownika socjalnego a następnie studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku politologia - specjalizacja praca socjalna. Od 2002 r. pracuje w Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego a od 2010 r. pełni dyżury w Centrum Informacyjnym SM PTSR. Pomaga osobom i rodzinom które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej, społecznej. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi i organizowanie im pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie określonej formy pomocy.

PRAWNIK

Piotr Mięsek
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego współpracuje od wielu lat, udzielając szerokiego wsparcia osobom z SM i ich bliskich z zakresu: prawa pracy (m.in. praw pracowniczych), prawa cywilnego (rodzinnego,  spadkowego, postępowania przed sądem), ubezpieczeń społecznych. Wspiera również w kwestiach zasiłków i świadczeń.                

NEUROLOŻKA

dr Marzena Maciągowska
Lekarka od wielu lat zajmująca się osobami ze stwardnieniem rozsianym. Specjalista neurologii. Na co dzień pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Klinice Neurologicznej pod kierownictwem profesora Adama Stępnia. Z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego związana jest od wielu lat.

Zobacz także

Specjalistyczna poradnia PTSR
Jak pomagamy?
Specjalistyczna poradnia PTSR
Czytaj więcej
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies