KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Wszystkie usługi i zakupy dokonywane z funduszy zgromadzonych przez ciebie na subkoncie muszą posiadać faktury/rachunki wystawione na PTSR. Zatem nabywcą, który powinien znajdować się na fakturze jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. 

Aby faktura została opłacona, sprzedawca lub dostarczyciel usług powinien umieścić na niej jako płatnika:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Ul. Nowolipki 2a
00-160 Warszawa
NIP 526-16-73-344


Każda faktura zawierać musi również dopisek: "PLRiW - imię i nazwisko" osoby, z której środków faktura ma zostać opłacona (lub "Mam Szansę - imię i nazwisko"). Poniżej znaleźć można wzór prawidłowo uzupełnionej faktury.

Uwaga!
Opłaty za zakupy dokonywane są wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego PTSR na rachunek bankowy wystawcy faktury/rachunku. Nie ma możliwości przekazywania środków z rachunku bankowego PTSR bezpośrednio na rachunek odbiorcy wpłat celowych. 

Jeśli faktura jest wystawiona poprzez elektroniczny system faktury (e-faktura) można przesłać ją nam na adres mam.szanse@ptsr.org.pl. Tradycyjne faktury w formie papierowej należy przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa. Nie przyjmujemy skanów faktur papierowych.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies