KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Wszystkie usługi i zakupy dokonywane z funduszy zgromadzonych przez ciebie na subkoncie muszą posiadać faktury/rachunki wystawione na PTSR. Zatem nabywcą, który powinien znajdować się na fakturze jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. 

Aby faktura została opłacona, sprzedawca lub dostarczyciel usług powinien umieścić na niej jako płatnika:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Ul. Nowolipki 2a
00-160 Warszawa
NIP 526-16-73-344


Każda faktura zawierać musi również dopisek: "PLRiW - imię i nazwisko" osoby, z której środków faktura ma zostać opłacona (lub "Mam Szansę - imię i nazwisko"). Poniżej znaleźć można wzór prawidłowo uzupełnionej faktury.

Uwaga!
Opłaty za zakupy dokonywane są wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego PTSR na rachunek bankowy wystawcy faktury/rachunku. Nie ma możliwości przekazywania środków z rachunku bankowego PTSR bezpośrednio na rachunek odbiorcy wpłat celowych. 

Jeśli faktura jest wystawiona poprzez elektroniczny system faktury (e-faktura) można przesłać ją nam na adres mam.szanse@ptsr.org.pl. Tradycyjne faktury w formie papierowej należy przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa. Nie przyjmujemy skanów faktur papierowych.

Zwrot kosztów poniesionych za usługi lub/i towary przewidziane w załączniku do uchwały nr 50/PTSR/2018.

Od 2021 umożliwiamy posiadaczom subkont zwrot kosztów poniesionych za usługi i towary. Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów z poniesionych wydatków:

  1. Biorąc fakturę należy pamiętać, aby w polu „płatnik” znalazły się dane Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (pełna nazwa, dokładny adres i nr NIP). Jeśli na fakturze nie ma pola "płatnik" informacja "Płatnik: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (pełna nazwa, dokładny adres i nr NIP)" powinna się znaleźć w polu "Uwagi".  Zaś w polu „nabywca” muszą znaleźć się Państwa dane (imię, nazwisko i adres). Na fakturze musi znaleźć się także informacja „Zapłacono".
  2. Należy wydrukować i wypełnić dokument o nazwie „prośba o zwrot kosztów" (załączony poniżej).
  3. Zgodnie ze Wskazówkami Programu PLRiW do faktury za zakup okularów należy dołączyć zaświadczenie/kopię recepty od lekarza okulisty lub ortoptysty, a na fakturze za leczenie stomatologiczne powyżej 500 zł musi znaleźć się specyfikacja wykonanych usług.
  4. Faktury i prośbę o zwrot kosztów należy przesłać listem tradycyjnym do Biura Rady Głównej PTSR przy ul. Nowolipki 2 A, w Warszawie.
    Pliki do pobrania
    Prośba o zwrot kosztów w ramach PLRiWPlik: pdf, Rozmiar: 270.17 KB
    Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies