KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Władze

Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na lata 2022-2026 ukonstytuowana  23.01.2022 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia
Tomasz Połeć RG PTSR - Przewodniczący RG
Agnieszka Andrzejczyk z Oddziału Radom - Wiceprzewodnicząca RG
Krzysztof Kaczmarek z Oddziału Konin – Wiceprzewodniczący RG
Adam Kaduczka z Oddziału Zawiercie - Sekretarz RG
Daniel Litwiński z Oddziału Pomorskiego - Skarbnik RG
Katarzyna Adamczyk-Drożyńska z Oddziału Sławków
Krystyna Podlasek z Oddziału Łódź
Alina Machuderska z Oddziału Warszawskiego
Izabela Sękowska z Oddziału Wielkopolska

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na lata 2022-2026 ukonstytuowana 11.02.2023 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia
Marek Kucułyma z Oddziału Pomorskiego,
Przewodniczący Komisji (od 5.01.2024 r.)
Mirosław Wilk z Oddziału Dolnośląskiego, Wiceprzewodniczący Komisji
Edward Mórawski z Oddziału Sanok, Sekretarz Komisji
Elżbieta Łaszczewska z Oddziału Łódzkiego
Jan Wróbel z Oddziału Warszawskiego (rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Komisji 5.01.2024 r.)

E-mail do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:   komisja.rewizyjna@ptsr.org.pl

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na lata 2022-2026 ukonstytuowana 31.01.2022 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia, rozwiązana 11.02.2023 r.
Grażyna Błażejewska z Oddziału Konin - Wiceprzewodnicząca KRS PTSR - rezygnacja
Jan Wróbel z Oddziału Warszawskiego - Przewodniczący KRS PTSR
Anna Sałek z Oddziału Warszawskiego - Sekretarz KRS PTSR
Małgorzata Kamoda z Oddziału Zawiercie - rezygnacja
Dariusz Łaski z Oddziału Nadbużańskiego - rezygnacja

Poprzednie kadencje Główniej Komisji Rewizyjnej RG PTSR

Władze kadencji 2018-2021

Władze kadencji 2013-2017