KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Rehabilitacja ruchowa refundowana przez NFZ

Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Ważne! Należy pamiętać, że skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia.

 Link do bazy świadczeniodawców posiadających kontrakty z NFZ na udzielanie rehabilitacji, wraz z terminami oczekiwania znaleźć można na stronie: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Co należy wiedzieć o rehabilitacji?
Rehabilitacja w warunkach domowych
Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, trudno jest dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej, można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O potrzebie skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu. Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów w domu ustala się po otrzymaniu skierowania w gabinecie lub zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ. Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.
Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymaga on całodobowego nadzoru medycznego może skorzystać z zabiegów rehabilitacji leczniczej w ośrodku lub oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi: rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 zabiegów dziennie. Gdy ze względu na kontynuację leczenia wymagasz kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych. W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi: stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej, stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej. Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni. Czas trwania rehabilitacji neurologicznej zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej i wynosi od 6 do 16 tygodni.
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies