KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Rehabilitacja lecznicza na NFZ

Dla osób chorych (w tym na stwardnienie rozsiane, SM) oraz po urazach możliwe jest skorzystanie z kilku form rehabilitacji leczniczej refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,  o których po krótce poniżej. Warto rozważyć jej uzyskanie, ponieważ może być ona pomocna w radzeniu sobie z objawami SM i poprawie jakości życia. 

Więcej o rehabilitacji na stronach NFZ:
-Informacje o świadczeniach rehabilitacyjnych
- Baza świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ na udzielanie rehabilitacji

Rehabilitacja ambulatoryjna
Dla kogo?
Dla osób, u których lekarz specjalista stwierdza wady postawy kwalifikujące do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy.
Ile trwa?
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.
Kto kieruje?
Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Rehabilitacja w warunkach domowych
Dla kogo?
Dla osób, które nie mogą się samodzielnie poruszać i dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej.
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu; ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia); uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego; chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów; chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji; urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu; osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
Ile trwa?
Pacjent może skorzystać z 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Dziennie wykonywanych może być 5 zabiegów.
W przypadkach uzasadnionych i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Kto kieruje?
O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.
Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego

Rehabilitacja w ośrodku lub na oddziale dziennym
Dla kogo?
Dla osób, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru, jednak nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Dla osób szczególnie ze wskazaniami ortopedycznymi, ale też neurologicznymi czy kardiologicznych. W jej ramach możesz skorzystać z m.in. zabiegi rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Ile trwa?
Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 zabiegów dziennie. W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi: stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej, stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej.
Kto kieruje?
Skierowania na ten rodzaj rehabilitacji wystawiane są lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów specjalistycznych lub poradni specjalistycznych (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego choroby).

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych
Dla kogo?
Dla osób, które ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej. W jej ramach możesz skorzystać z m.in. rehabilitacji ogólnoustrojowej czy neurologicznej.
Ile trwa?
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 (sześciu) tygodni.
Czas trwania rehabilitacji neurologicznej zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej i wynosi od 6 (sześciu) do 16 (szesnastu) tygodni.
Kto kieruje?
Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

Poniżej, za Narodowym Funduszem Zdrowia  przedstawione zostają rodzaje rehabilitacji neurologicznej w warunkacj stacjonarnych:

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania świadczeniobiorcy do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego świadczeniobiorcy w indywidualnej dokumentacji medycznej.
– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria I
Czas trwania rehabilitacji: do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; 
do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
Warunki przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.
Organizacja udzielania świadczeń: usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty; terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.
– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria II
Czas trwania rehabilitacji: do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
Warunki przyjęcia: Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Organizacja udzielania świadczeń: usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty; terapia (neuro)logopedyczna – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu, lub terapia (neuro)psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę – nie mniej niż 30 min dziennie, 5 dni w tygodniu.
– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - kategoria I
Czas trwania rehabilitacji: do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
Warunki przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.
Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych – kategoria II
Czas trwania rehabilitacji: do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących; do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
Warunki przyjęcia: Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.
Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych – kategoria I
Czas trwania rehabilitacji: Do 9 tygodni bez przerwy.
Warunki przyjęcia: Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.
Organizacja udzielania świadczeń: usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 150 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 50 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
– Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych - kategoria II
Czas trwania rehabilitacji: Do 6 tygodni bez przerwy.
Warunki przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby – uszkodzenia układu nerwowego.
Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.
Rehabilitacja neurologiczna przewlekła – odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni.
Czas trwania rehabilitacji: Do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym.
Warunki przyjęcia: Warunkiem realizacji świadczenia jest przebycie: rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych.
Organizacja udzielania świadczeń: Usprawnianie przez 6 dni w tygodniu nie mniej niż 120 min na dobę w trybie przed- i popołudniowym od poniedziałku do piątku oraz 40 min w trybie przedpołudniowym w soboty.


Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies