KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) daje możliwość odzyskania zdrowia w ośrodku rehabilitacyjnym poprzez rehabilitację w ramach prewencji rentowej.
Możesz z niej korzystać, gdy jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy (ALE musi istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji). Dodatkowo należy spełniać jeden z poniższych warunków:
- być ubezpieczonym w ZUS (pracować zawodowo);
- pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
- pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można również skorzystać, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym osoba z SM obecnie przebywa, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę lub gdy stara się ona o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej ZUS odbywa się w trybie:
1. stacjonarnym, gdy w grę wchodzą schorzenia narządu ruchu, ruchu po wypadku, układu krążenia, psychosomatyczne, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.
2. Ambulatoryjnym w przypadku takich schorzeń jak: narząd ruchu, układ krążenia.

Co należy zrobić, by skorzystać z tego typu rehabilitacji?
Przygotować wniosek PR-4 (lub wniosek na dowolnym formularzu), który zostanie wypełniony prze lekarza, u którego się leczysz.
Informacje o tym, co powinien zawierać taki wniosek można znaleźć tutaj. https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus

Co dalej?
Jeśli wniosek jest papierowy, należy go złożyć w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika musisz zabrać przygotowaną dokumentację z leczenia.
Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA), który potem zostanie przez niego przesłany elektronicznie do ZUS.

Kto wydaje orzeczenie i kieruje dalej na rehabilitację?
Lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia. 

Ile trwa taka rehabilitacja i czy ponosi się za nią koszty?
Rehabilitacja taka trwa 24 dni, choć ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia, zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Więcej informacji, w tym o ośrodkach znaleźć można tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-rentowa/kierowanie-na-rehabilitacje-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-zus

 

 

Zobacz także

Radzenie sobie z objawami
Życie z SM
Radzenie sobie z objawami
Radzenie sobie łączy wiele różnych metod.
Czytaj więcej
Rehabilitacja lecznicza na NFZ
Rehabilitacja w SM
Rehabilitacja lecznicza na NFZ
W radzeniu sobie z objawami i postępem SM można rozważyć ten rodzaj wsparcia.
Czytaj więcej
Program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia "Mam Szansę"
Jak pomagamy?
Program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia "Mam Szansę"
Subkonto, które daje wiele korzyści osobom chorym na SM.
Czytaj więcej