KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

17 Kwiecień , 2020
Covid-19 - Stanowisko DKM

Covid-19 - Stanowisko DKM

Rekomendacje Doradczej Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

Stwardnienie rozsiane – epidemia zakażeń wirusem SARS-coV-2 

Obecna epidemia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 może stanowić szczególne zagrożenie dla osób leczonych lekami obniżającymi odporność. Do takich osób należą pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane i leczeni lekami hamującymi rozwój tej choroby (DMT).  

Większość leków stosowanych w terapii stwardnienia rozsianego  obniża odporność, ale w sposób zróżnicowany w zależności od mechanizmu działania leku. Badania oceniające zdolność generacji odporności na infekcje wirusowe była oceniana w tzw. badaniach szczepionkowych, w których oceniano powstawanie odpornościowych mechanizmów immunologicznych po szczepieniu m.in. wirusem grypy, w trakcie leczenia lekami stosowanymi w terapii stwardnienia rozsianego, 

Wyniki tych badań wykazały, iż odporność jest generowana na poziomie zabezpieczającym przed zachorowaniem, ale jest obniżona w porównaniu do osób nie leczonych DMT. W świetle tych wyników oraz obserwacji o zwiększeniu infekcji w czasie badań klinicznych oceniających skuteczność niektórych DMT, należy zachować szczególną ostrożność i podejmować decyzje  uwzględniające korzyść z leczenia względem ryzyka związanego z zakażeniem SARS-CoV-2. 

Aktualnie brak jest bezpośrednich danych na temat ewentualnego zwiększonego ryzyka zachorowań na SARS-CoV-2 oraz przebiegu takiego zakażenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych DMT.  Uwzględniając powyższe okoliczności Doradcza Komisja Medyczna PTSR uważa, iż:

Pacjenci bez diagnozy Covid-19

Pacjenci leczeni DMT powinni dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia zarażenia włącznie z izolacją domową i spełnieniem wszystkich zaleceń higienicznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego covid-19.

Pacjenci leczeni interferonami (Avonex, Betaferon, Rebif), glatiramerem (Copaxone), terflunomidem (Aubagio) i natalizumabem (Tysabri) mogą kontynuować leczenie po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie i wykluczeniu ewentualnych innych czynników zwiększających ryzyko zachorowania.

Pacjenci leczeni dwumetylem fumaranu (Tecfidera) mogą po konsultacji z lekarzem prowadzącym i w przypadku zachowanej liczby limfocytów, co najmniej 800/ul, kontynuować leczenie.

Pacjenci leczeni fingolimodem (Gilenyą) powinni po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie rozważyć niewielkie ryzyko zwiększonej podatności na infekcje wirusowe w trakcie leczenia tym lekiem, względem ryzyka pogorszenia SM po odstawieniu leku (w chwili obecnej brak jest danych na temat zwiększenia ryzyka zachorowania na infekcje Covid-19 u pacjentów leczonych Gilenyą).

Pacjenci leczeni lekami deplecyjnymi, takimi jak  alemtuzumab (Lemtrada), kladribina (Mavenclad), ocrelizumab (Ocrevus) i Mitoxantron,  powinni rozważyć po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie, opóźnienie podania kolejnej dawki leku.

Pacjenci zakażeni wirusem SARS-coV-2

Pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2 powinni przerwać leczenie DMT.

Pacjenci planujący rozpoczęcie leczenia DMT

Pacjenci, którzy planują rozpoczęcie leczenia DMT powinni wstrzymać się do czasu przeminięcia zagrożenia epidemiologicznego Covid-19, ewentualnie po konsultacji z lekarzem prowadzącym rozważyć leczenie lekami nie zmniejszającymi poziomu limfocytów, interferon-beta, glatiramer, natalizumab.

Pacjenci z rzutem choroby

Glikokortykosterydy mogą osłabiać odporność na infekcje wirusowe. Należy rozważyć korzyść względem ryzyka.  Jeżeli rzut wymaga zastosowania terapii sterydowej należy dołożyć wszelkich starań, włącznie z kwarantanną, ograniczających możliwość zakażenia. W przypadku lekkich rzutów można rozważyć leczenie objawowe i postepowanie obserwacyjne.

Pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane i przyjmujący leki DMT powinni pozostawać w kontakcie telefonicznym lub emailowym  ze swoim lekarzem. 

Każdy pacjent z rozpoznanym SM i leczony DMT, u którego wystąpią cechy aktywnej infekcji z gorączką, kaszlem, katarem i innymi objawami ogólnoustrojowymi, powinien natychmiast skontaktować się z najbliższą stacją Sanepidu w celu uzyskania informacji na temat dalszego postępowania. Powinien poinformować o przyjmowanych lekach.  W dalszej kolejności powinien poinformować ośrodek prowadzący leczenie DMT.

Pacjenci powinni śledzić nowe informacje m.in. na stronach PTSR , ponieważ wraz z rozwojem epidemii Covid-19 rekomendacje mogą ulegać zmianom.

W imieniu Doradczej Komisji Medycznej:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj –Przewodniczący,
Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Dr n. med. Lidia Darda-Ledzion
Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
Prof. dr n. med. Sergiusz Jóźwiak
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Dr n. med. Jacek Zaborski

 

 

 

 

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies