KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

17 Kwiecień , 2020
Wpływ pandemii Covid-19 na przebieg SM - AKTUALIZACJA  (16.04.20)

Wpływ pandemii Covid-19 na przebieg SM - AKTUALIZACJA (16.04.20)

Dotychczasowe rekomendacje dotyczące leczenia pacjentów chorującym na SM w czasie pandemii Covid-19 opierają się o ogólną wiedzę na temat mechanizmów działania leków stosowanych w leczeniu tej choroby i mają charakter przypuszczeń i przewidywań.  Najpewniejsze informacje na temat wpływu zakażenia Covid-19 na przebieg stwardnienia rozsianego będą pochodziły  z rejestrów pacjentów chorujących na SM, którzy ulegli zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.  W ostatnich tygodniach powstało kilka takich rejestrów o zasięgu międzynarodowym lub regionalnym, które bardzo aktywnie zbierają dane.  Ostatnie dni przyniosły pierwsze, wstępne informacje z tych rejestrów.  Oceniając te dane z pełną ostrożnością i pamiętając o ich bardzo wstępnym charakterze trzeba stwierdzić, iż te pierwsze informacje są dość optymistyczne dla pacjentów z SM. 

Dane z rejestrów MSIF (MS International Federation), włoskich, hiszpańskich, francuskich i amerykańskich, które obejmują już grupy kilkuset pacjentów z SM którzy zachorowali na Covid-19 pokazują, iż częstość zakażeń SARS-CoV-2 jak na razie nie jest wyższa w populacji SM w stosunku do populacji ogólnej.  Po drugie nie widać, aby pacjenci z SM chorowali ciężej niż populacja ogólna np. włoski rejestr ujawnił przed tygodniem, iż spośród 380 pacjentów z Covid-19 zmarło 5, co odbiega od wysokiej śmiertelności we Włoszech.  Podobnie dane z Hiszpanii i USA wskazują na niższą od przeciętnej śmiertelność spowodowaną Covid-19 wśród pacjentów z SM.  Kolejnym pozytywnym faktem jest to, iż nie zaobserwowano, aby któryś z leków stosowanych w SM w sposób szczególny wiązał się z częstszą infekcją Covid-19 lub z cięższym przebiegiem tej infekcji.  W istocie rzeczy wśród najbardziej tragicznych przypadków Covid-19 było wielu pacjentów bez leczenia na SM.  Wydaje się, że czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19 u pacjentów z SM są takie same jak w populacji ogólne, czyli starszy wiek, cukrzyca, choroby naczyniowe i nowotworowe. Te wstępne obserwacje z badań rejestrowych mogą sugerować, iż immunosupresyjne leczenie stosowane w SM może ograniczać nadmierna reakcje odpornościową tzw. burze cytokinową, która ma być odpowiedzialna na największe uszkodzenie płuc i najgorsze rokowanie.  Sugestie takie mają poparcie w próbach aktywnego leczenia Covid-19 lekami immunosupresyjnymi takimi jak inhibitory IL-1, IL-6 i TNF.  Trzeba jednak pamiętać, ze są to bardzo wstępne wyniki i konieczna będzie ich pełna ocena w dłuższej perspektywie czasowej, w tym ocena wpływu infekcji Covid-19 na dalszy przebieg SM np. poinfekcyjną aktywność rzutową i progresje niesprawności. Będzie to szczególnie ważne ponieważ jedną z zaskakujących informacji z dotychczasowych danych rejestrowych jest zdecydowana dominacja pacjentów z postacią rzutową w stosunku do postaci progresywnych w populacji zakażonych SARS-Cov-2 np. w rejestrze MSIF 570 pacjentów RR v. 46 SP. Ponadto trzeba uwzględnić neurotropizm wirusa SARS-CoV-2, który również może potencjalnie wpływać na przebieg SM.  Doceniając te pierwsze pozytywne informacje należy z całą ostrożnością obserwować i analizować dalej spływające dane. 

W tym celu niezwykle ważne jest aby zgłaszać przypadki zakażeń SARS-Cov-2 u pacjentów z SM do ankiety Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego:Gorąco apelujemy do lekarzy i pacjentów o dokonywanie takich zgłoszeń. Uzyskane wyniki będą miały bardzo duże znaczenie m.in. w opracowaniu metod leczenia pacjentów z SM w okresie pandemii Covid-19, ale także w ocenieniu szczególnych czynników ryzyka. Nasze ankiety są częścią inicjatywy Międzynarodowej Federacji Stwardnienia Rozsianego (MSIF): COVID-19 & MS: Global Data Sharing.

W imieniu Doradczej Komisji Medycznej PTSR

Prof. dr hab. med. Krzysztof Selmaj Przewodniczący

Członek Zarządu ECTRIMS

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies