KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

17 Grudzień , 2010

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego nawiązało współpracę z Fundacją Watch Health Care (WHC).

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją dla jej powstania była narastająca dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce. Efektem tego jest sytuacja, w której polscy chorzy są pozbawieni dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych lub mają do nich bardzo ograniczony dostęp.

W połowie marca 2010 roku, Fundacja Watch Health Care (WHC) rozpoczęła realizację projektu Korektor Systemu Zdrowia.

Misją Fundacji jest dostarczenie, zarówno decydentom w ochronie zdrowia, jak i lekarzom oraz chorym, możliwie szerokiej, kompletnej i opartej na naukowych podstawach informacji o ograniczeniach w dostępie do podstawowych świadczeń zdrowotnych oraz do skutecznych metod leczenia pozostających dziś znajdujących się poza koszykiem świadczeń gwarantowanych. Informacje przedstawiane są w formie rankingu w dwóch ww. obszarach. Prezentowane rankingi stanowić będą ważne źródło danych dla dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, w tym w szczególności dla ubezpieczeń komplementarnych.

Na stronie internetowej WHC prezentowane są procedury medyczne i świadczenia zdrowotne, które charakteryzują się wysoką, niezaprzeczalną skutecznością oraz wysoką opłacalnością, a których podaż jest dziś dalece niewystarczająca, biorąc pod uwagę najbardziej oczywiste i podstawowe potrzeby osób chorych. WHC stanowić będzie zatem źródło sprawdzonej informacji dla płatnika i decydentów, które ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych powinny być zlikwidowane w pierwszej kolejności, jako te najbardziej uciążliwe dla chorych. Ewidencja WHC wskaże więc te świadczenia, do których dostęp w pierwszej kolejności powinien być zapewniony i których podaży w żadnej mierze nie powinno się ograniczać.

Więcej szczegółów https://www.korektorzdrowia.pl/

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies