KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Oddział Pomorski

07 Marzec , 2022

Domowe przedszkole

W ramach naszego wsparcia proponujemy opiekę nad dziećmi z Ukrainy, kiedy ich rodzice będą pracować albo nie będą mogli z innych przyczyn otoczyć opieką swoich dzieci. Możemy zorganizować opiekę przedszkolną i szkolną dla dzieci w wieku 3-18 lat, zapewnić zajęcia: manualne, plastyczne, malarskie, gimnastyczne, filmowe w języku ukraińskim, intelektualne, zajęcia z psychologiem, zabawy na powietrzu itp. Możemy zorganizować ciepły posiłek na miejscu. Zadbamy o dzieci, jak o własne. Godziny będą ruchome, w zależności od potrzeb rodziców. Dzieci będą mogły liczyć na ciepłą atmosferę, zabawki, odzież itp. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, dlatego godziny, w których możemy zaopiekować się dziećmi, będą ruchome i uzależnione od oczekiwań rodziców.
«Домашній дитячий садок» за місцезнаходженням нашої асоціації, м. Гдиня, вул. Кшивоустего 1.
В рамках нашої підтримки ми пропонуємо догляд за дітьми з України, коли їхні батьки будуть працювати або не зможуть піклуватися про своїх дітей з інших причин. Ми можемо організувати догляд у дитячому садку та школі для дітей 3-18 років, організувати мануальну, художню, живописну, гімнастичну, зйомку українською мовою, інтелектуальні, психологічні заняття, рухливі ігри тощо. Можемо організувати гаряче харчування на місці. Ми будемо піклуватися про дітей, як про своїх. Графік роботи буде гнучким, залежно від потреб батьків. Діти зможуть розраховувати на теплу атмосферу, іграшки, одяг тощо. Ми відкриті до всіх потреб, тому години, коли ми зможемо піклуватися про дітей, будуть гнучкими та залежними від очікувань батьків.
Kontakt telefoniczny: 669 167 001
Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies