KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

13 Czerwiec , 2022
Kongres Humanizacji Medycyny

Kongres Humanizacji Medycyny

I Kongres Humanizacji Medycyny - Jesteśmy zawsze tam gdzie mówi się o ważnych tematach dla naszych chorych i ich bliskich. Bierzemy udział w spotkaniach podczas, których środowiska medyczne i zajmujące się polityką zdrowotną podejmują tematy istotne w procesie diagnozy, leczenia i opieki nad chorymi.
I Kongres Humanizacji Medycyny jest kontynuacją idei zapoczątkowanej przez prof. Kazimierza Imielińskiego - twórcę Polskiej i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera. Wprowadzanie do nauk medycznych humanizacji, zagwarantowania zaplecza etycznego, jak również zabezpieczenia praw pacjenta ma istotny wpływ na powodzenie procesu leczenia, a także zapewnienie odpowiedniego kontaktu między personelem medycznym a pacjentem.
„Humanizacja medycyny to wielkie wyzwanie XXI wieku, z którym powinniśmy się odważnie zmierzyć. Ta inicjatywa ma za zadanie przede wszystkim postawić pacjenta w centrum zainteresowania systemu ochrony zdrowia oraz samego procesu leczenia. W centrum uwagi powinien być postawiony chory i jego bliscy. Kluczowa przy tym jest odpowiednia komunikacja i wzajemny szacunek. Cieszę się, że dzięki współpracy Agencji Badań Medycznych z Uniwersytetem Warszawskiem będziemy mogli wspólnie kreować ideę humanizacji medycyny, tak potrzebną w XXI wieku”. - Minister Zdrowia Adam Niedzielski

W ramach całego wydarzenia eksperci prowadzili dyskusje w celu zrozumienia procesów i identyfikacji słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia, uwzględniając również rolę kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego, oraz niezmiernie ważnej roli samego pacjenta w tym systemie. Celem Kongresu Humanizacji Medycyny jest podjęcie tematyki odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia w relacji lekarz – pacjent , jak i w relacji lekarz- inny personel medyczny. Temat ten jest szczególnie ważny w obecnej sytuacji, w której relacje pomiędzy personelem medycznym i pacjentami, jak również wewnątrz zespołów medycznych,  mogą być jeszcze bardziej utrudnione.

Podczas wydarzenia było poruszono wiele ważnych tematów, podzielonych na ścieżki tematyczne.

Ścieżka edukacyjna dotyczyła kształcenia lekarzy, zarządzania placówkami medycznymi, uwrażliwienia personelu medycznego na potrzeby osób chorych.

Ścieżka psychologiczna dotyczyła tak ważnych tematów, jak prawidłowa komunikacja lekarz –pacjent, wsparcie osoby chorej, uwzględniające jego duchowość i zagadnienia etyczno-prawne w obszarze pomocy medycznej.

Pod czas paneli dyskusyjnych dotyczących pacjentów, były poruszane takie kwestie, jak dostęp do pełnej informacji o  aktualnym stanie zdrowia chorego, problemy osób niepełnosprawnych w aktualnym systemie zdrowia, ograniczeń związanych ze skutkami pandemii i dostępem do leczenia.

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies