KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

04 Sierpień , 2022
Uroczysta Gala 15-lecia powstania Oddziału w Sieradzu

Uroczysta Gala 15-lecia powstania Oddziału w Sieradzu

 JUBILEUSZ 15-LECIA  POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO   ODDZIAŁ  W  SIERADZU.

"Świętując Jubileusz  Piętnastolecia  działalności naszego Stowarzyszenia, spoglądamy w przeszłość, chcielibyśmy móc prognozować jaka będzie nasza przyszłość i zastanawiamy się nad tym, co moglibyśmy zrobić jeszcze lepiej."- mówią członkowie Oddziału.

Spotkaliśmy się dzięki dofinansowaniu z gminy- miasta Sieradza na realizację zadania publicznego pn „Piknik Integracyjny – 15 lat PTSR o/Sieradz oraz darowiźnie przekazanej przez  Sp-kę z o.o. TRES-MED, w  budynku i sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Nasze obchody uświetniła obecność gości zaproszonych i wspierających nasze działania 

"Przybycie tak wielu znamienitych gości na naszą uroczystość jubileuszową odbieramy jako wyraz docenienia naszych działań i daje nam siłę do dalszego działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami." - mówią członkowie Rady Oddziału.

Dlatego też  uhonorowaliśmy  podziękowaniami orazstatuetkami  tych wszystkich, którzy współpracując z nami przyczynili się do naszego sukcesu.

A są to:

PRZEWODNICZĄCY  RADY GŁÓWNEJ  PTSR TOMASZ  POŁEĆ,

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GŁÓWNEJ  AGNIESZKA  ANDRZEJCZYK,

PREZYDENT MIASTA SIERADZA  PAWEŁ  OSIEWAŁA,

STAROSTA SIERADZKI MARIUSZ BĄDZIOR ,

WICESTAROSTA  SIERADZKI  KAZIMIERA GOTKOWICZ,

PREZES  SIERADZKIEJ SP-NI MIESZKANIOWEJ  - STEFANIA GĄSIOROWSKA,

PRZEWODNICZĄCA  RADY NADZORCZEJ  SP-NI  MIESZKANIOWEJ,

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  ALICJA GONERA,

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERADZU KRYSTYNA MARCIŃCZAK, 

PREZES  ZARZĄDU  PRZYCHODNI NFZ ALFA  ŁUKASZ SPŁAWSKI,

CZŁONEK ZARZĄDU  PRZYCHODNI NFZ ALFA  GRAŻYNA LEWICKA,

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOROTA ZAKRZEWSKA,

PRZEDSTAWICIELKA URZĄDU  MIASTA SIERADZA REFERATU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU JOLANTA KUBIELSKA,

WOLONTARIUSZ WSPÓŁPRACUJĄCY Z PTSR  RYSZARD  JAMSZOŁ.

 Teraz przedstawiamy  nasze  najważniejsze  działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami , które głównie zależą   od dostępności  środków  na projekty dla organizacji  pozarządowych, , współpracy  samorządów  oraz  otrzymywanych darowizn celowych jak i darowizn na cele statutowe.

Jako Oddział  rozpoczęliśmy działalność w roku 2007  z liczbą  20 członków a obecnie w naszym oddziale zrzeszonych jest ponad 199 członków.                    

Dążenie do doskonałości przyświecało  idei - niesienie pomocy społecznej oraz budowanie i wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami. Założenia w kierunku  działań projektowych, począwszy od opracowania koncepcji poprzez projekty wykonawcze, aż do ich rozliczenia i zakończenia były słuszne a ich wykonanie okazało się bardzo potrzebne dla osób z niepełnosprawnościami.

W ciągu ostatnich  5 lat   realizowaliśmy projekty współfinansowane   ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PCPR w Sieradzu czyFunduszu Solidarnościowego. Otrzymujemy, również środki  na realizację zadania publicznego z Urzędu  Miasta Sieradz . 

"Cieszymy się, że nie jesteśmy sami, że są osoby , które rozumieją problemy osób chorych i naszych  działań" - mówią członkowie Rady Oddziału  - "zwracając uwagę na różne dowody sympatii, współpracy i zaangażowania ze strony innych podmiotów i instytucja oraz osób prywatnych."

 "Dziękujemy bardzo wszystkim , którzy aktywnie włączają się w działania naszego Oddziału. Szczególnie  chcę podziękować  wszystkim , którzy wspierają  nasze działania  darowiznami na cele statutowe a członkowie naszego Stowarzyszenia otwierają się  mogąc  zwiedzić  kraj." - mówi wieloletnia działaczka Oddziału pani Maria Kulenty

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies