KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

10 Luty , 2023
Pożegnanie dr Urszuli Władzińskiej-Grzywacz

Pożegnanie dr Urszuli Władzińskiej-Grzywacz

W dniu 3 lutego 2023 r. zmarła dr med. Urszula Władzińska – neurolog i specjalista rehabilitacji medycznej z Krakowa. Od wielu, wielu lat wspierająca chorych na stwardnienie rozsiane nie tylko z okolic Krakowa, ale też chorych z innych województw.

Dr. Urszula Władzińska od 1987 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Krajowego Zespołu Problemowego d.s. Stwardnienia Rozsianego przy Towarzystwie Walki z Kalectwem w Warszawie z siedzibą w Krakowie w skład którego wchodziły koła SM z całej Polski.

W maju 1990 r. w Warszawie w Hotelu Marriot odbyło się spotkanie, którego celem było powołanie w Polsce Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na którym została powołana Rada Wykonawcza utworzona z działaczy będących przedstawicielami istniejących już kół SM przy TWK.  Przewodniczącą została wybrana dr Urszula Władzińska. Został opracowany i uchwalony statut, przygotowano i złożono wniosek do Sądu o rejestrację i uzyskanie osobowości prawnej.

W styczniu 1991 r. odbył się 1-szy Walny Zjazd członków, wybrano Radę Główną, której przewodniczącą została ponownie dr Urszula Władzińska. Powołano Komitety, które swą działalnością wspomogły prace Rady Głównej. Działalność Rady Głównej opierała się na społecznej pracy członków.

W czasie trwania swojej kadencji dr Urszula Władzińska przyczyniła się do nawiązania współpracy PTSR ze stowarzyszeniami z innych państw, następuje przepływ informacji dot. sposobów leczenia, rehabilitacji ruchowej chorych na SM, metod i środków pomocy dla osób chorych na SM.

Dr Urszula Władzińska czuwała nad organizacją kursów, szkoleń dla osób zajmujących się chorymi na SM.

Dr Urszula Władzińska uczestniczyła w konferencjach, spotkaniach, kursach organizowanych w Polsce i zagranicą, których tematyką była pomoc osobom niepełnosprawnym nie tylko z medycznegopunktu widzenia.

Za kadencji dr Urszuli Władzińskiej z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej zapadła decyzja o budowie domu dla chorych na SM w Dąbku. Po  3 latach budowy 17 sierpnia 1993 roku Ośrodek przyjął pierwszych chorych.

Dr Urszula Władzińska całe swoje życie zawodowe i prywatne poświęciła osobom chorym neurologicznie niepełnosprawnym chociaż sama  u schyłku swego życia takiej opieki potrzebowała.

„Trudno jest żegnać kogoś,
Kto mógłby stać obok Ciebie”

Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Pani doktor Urszuli Władzińskiej.

 

Powrót