KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

28 Grudzień , 2017

Sprawdź, jak osobom chorym pomagają Oddziały PTSR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego to ogólnopolska organizacja, której bardzo ważną częścią są rozlokowane w całym kraju oddziały. Organizują one bezpośrednią pomoc dla osób chorych na SM i ich bliskich na danym terenie, a także szerzą wiedzę na temat choroby w najbliższym otoczeniu. W okresie od sierpnia do października 2017 przeprowadziliśmy badanie ankietowe, którego celem było uzyskanie informacji, jakich dokładnie zadań podejmują się oddziały. Wynikiem ankiety jest podsumowanie, które znajduje się poniżej.

Do najczęściej podejmowanych przez Oddziały PTSR działań zaliczają się okolicznościowe spotkania dla osób chorych i ich bliskich oraz działania informacyjne i edukacyjne. Te zadanie wykonują wszystkie badane oddziały. Wśród działań informacyjno-edukacyjnych oddziały wymieniają spotkania informacyjne, kontakt z mediami oraz prowadzenie wydawnictw dotyczących choroby.

Większość spośród oddziałów biorących udział w badaniu podejmuje się również prowadzenia poradnictwa, rehabilitacji i zajęć rehabilitacyjnych, grup wsparcia (w tym wsparcia dla osób nowozdiagnozowanych i wsparcia udzielanego przez same osoby chore), organizowania spotkań ze specjalistami oraz prowadzenia subkont. Łączna liczba subkont w 13 badanych oddziałach wynosi 801. Warto zauważyć, że oferta zajęć rehabilitacyjnych jest bogata. Od masażu, przez taniec, jogę, basen aż po choreoterapię czy hipoterapię. Oferta poradnictwa to między innymi poradnictwo neurologiczne, psychologiczne, prawne, centra informacyjne SM, a jednym przypadku również poradnictwo logopedyczne.

Mniej popularnymi formami działalności jest organizowanie domowych wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz wizyt w specjalistycznych przychodniach dla osób chorych na SM. Niektóre oddziały oferują również wyjścia do teatru i kina, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, interwencje w instytucjach państwowych, pomoc w zaopatrywaniu w niezbędny sprzęt i żywność.

Cieszymy się, że osoby żyjące z SM w Polsce mogą korzystać z tak szerokiej oferty form wsparcia oferowanej przez Oddziały PTSR. Zachęcamy osoby chore i ich bliskich do kontaktu w najbliższą od miejsca zamieszkania placówką PTSR i aktywnego uczestnictwa w działaniach oddziałów! Kontakt do Oddziałów PTSR znajduje się w zakładce głównej "O PTSR" -> Oddziały.

Powrót
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies