KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

29 Czerwiec , 2010

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - Integracja na otwartym rynku pracy.

29 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja będąca podsumowaniem działań podjętych w ramach projektu Fundacji TUS, "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - Integracja na otwartym rynku pracy". Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne, planujące wejść lub powrócić na rynek pracy.

Zadaniem Centrum Karier jest kompleksowa pomoc w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W Polsce jest blisko 5.5 mln osób niepełnosprawnych, ale zatrudnionych jest zaledwie 20% z nich. Celem projektu prowadzonego przez Fundację TUS jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w województwie mazowieckim.

Wiele osób niepełnoprawnych nie posiada odpowiednich umiejętności, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Wielokrotnie problem pojawia się już na poziomie napisania życiorysu, listu motywacyjnego czy prezentacji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach projektu Fundacja TUS przygotowała serię bezpłatnych, indywidualnych, konsultacji zawodowych i prawnych. Działaniami aktywizacyjnymi objęto 1050 osób niepełnosprawnych, przeprowadzono 1162 konsultacji zawodowych, 576 konsultacji prawnych. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo mazowieckie ze szczególnym uwzględnieniem dwóch powiatów: wołomińskiego i legionowskiego, w których zostało przeprowadzonych 18 konsultacji wyjazdowych doradcy zawodowego i prawnika. Działanie to miało na celu, bezpośrednie dotarcie z ofertą do osób niepełnosprawnych.

Polskim przedsiębiorcom wciąż trudno zrozumieć, że osoba niepełnosprawna jest efektywnym pracownikiem, a jej zatrudnienie wcale nie wiąże się z dużymi nakładami. Fundacji TUS przyświeca idea zmiany niekorzystnych postaw społecznych wynikających z niepełnosprawności, a także złagodzenie skutków barier psychologicznych, komunikacyjnych oraz prawnych. Rezultaty projektu przerosły oczekiwania Fundacji, liczba beneficjentów projektu w stosunku do zakładanej średniej końcowej wynosi 180%. Fundacja TUS koordynuje projekt od początku września 2008, zakończenie nastąpi w sierpniu 2010.

Powrót