KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Aktualności

27 Marzec , 2019

Projekt "RAK 2017"

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie zwieńcza dwuletnią realizację projektu pn. Rak 2017: Rehabilitant-Asystent-Konsultant. Działania prowadzone przez trzy Oddziały PTSR w Koninie, Sieradzu, Krakowie przeznaczone były dla osób z niepełnosprawnościami chorych na SM oraz choroby neurologiczne. Wyszczególniono w projekcie trzy wymiary działań: zajęcia usprawniające ruchowo w warunkach domowych, wizyty asystenta osoby niepełnosprawnej oraz indywidualne spotkania z konsultantami niezależnego życia tj. pielęgniarką, psychologiem. Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności ON poprzez   dostęp do wielowymiarowej rehabilitacji fizycznej oraz społecznej, która miała na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym oraz społeczeństwie. Realizowane w projekcie działania były odpowiedzią na komunikaty płynące od ludzi z niepełnosprawnościami, borykającymi się ze schorzeniem jakim jest stwardnienie rozsiane. Rehabilitacja domowa sprawiła, iż widoczne są ogromne postępy w ruchomości fizycznej chorych. Jednakże skupiając się na kompleksowości i holistycznym podejściu do niepełnosprawności wizyty asystenta, które skierowane były do osób całkowicie wymagających pomocy w sposób szczególny podniosły poziom funkcjonowania w codziennym funkcjonowaniu. Natomiast konsultacje prowadzone przez specjalistów pogłębiły wiedzę praktyczną o tematyce prowadzenia właściwego stylu życia, pielęgnacji jak również w aspekcie duchowym tj. radzenia sobie z trudnościami jakie niesie za sobą choroba. Niezwykle istotnym i pozytywnym rezultatem jest dostosowanie wszystkich działań do indywidualnych potrzeb każdego chorego. 

Wszystkim beneficjentom oraz rehabilitantom, asystentom i konsultantom dziękujemy za udział w realizowanym przez Nas projekcie. 

 

Powrót