KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Darowizna dla podopiecznego PTSR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, aby wspierać osoby z SM kompleksowo, prowadzi Program Leczenia Rehabilitacji i Wsparcia SM (PLRiW) umożliwiający chorującym założenie przy naszej organizacji subkonto, na którym jego posiadacz może gromadzić środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku i innych darowizn pieniężnych, które przeznaczać można na leczenie i rehabilitację związane z SM. 

Przeznaczając darowizny pieniężne i 1,5% podatku na osobę z SM możesz przyczynić się do poprawy jakości jej życia, umożliwić zakup sprzętu ułatwiającego poruszanie się, pomóc opłacić pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym itp.

O tym jak przekazać 1,5% podatku posiadaczowi subkonta przeczytasz tutaj. Przekazując natomiast darowiznę, będziesz  mógł - jako osoba fizyczna - odliczyć ją sobie w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym ją przekazałeś (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych). Natomiast osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o.o.) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (art. 18 §1 pkt 1ustawy o podatku od osób prawnych). Darowizny rozliczyć można łatwo np. w programie e-pity. 

Dane do przelewu darowizny na osobę posiadającą subkonto w ramach Programu Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia (PLRiW):

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa

NIP: 526-16-73-344, KRS: 000 008 33 56

Konto: 81 1440 1390 0000 0000 1569 1646

W tytule przelewu należy wpisać: PLRiW imię i nazwisko osoby, której ofiarowują Państwo swoją darowiznę.

Co po przekazaniu darowizny?

Pamiętaj, abyś zachował, w razie kontroli:

  1. dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny pokrywający się z jednym z powyżej wymienionych),
  2. dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, posiadający dane obdarowanego.

Pamiętaj, abyś wykazał w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

Zobacz także

1,5% dla posiadaczy subkonta PLRiW "Mam Szansę"
Program leczenia, rehabilitacji i wparcia "Mam Szansę"
1,5% dla posiadaczy subkonta PLRiW "Mam Szansę"
Czytaj więcej
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies