KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Inne rodzaje leczenia

Do leczenia SM, oprócz wymienionych wcześniej leków modyfikujących przebieg choroby można stosować również inne preparaty albo metody terapeutyczne.

Lekiem, który czasem stosuje się u osób z SM jest mitoksantron. Podawany jest we wlewach dożylnych co 3 miesiące, powtarzanych 6 razy. Pacjent przyjmujący mitoksantron powinien być poddawanym regularnym badaniom lekarskim, zwłaszcza kardiologicznym. Mitoksantron może być podawany w przypadku wtórnie postępującej postaci SM lub postać rzutowo-remisyjnej — jako lek drugiej lub trzeciej linii, kiedy leki pierwszej linii okazały się nieskuteczne.

Leki off-label to substancje, które stosuje się w leczeniu SM mimo, że nie zostały one zarejestrowane do terapii właśnie tej jednostki chorobowej. Należą do nich m.in.cyklofosfamid i rytuksymab. 

Autologiczny przeszczep szpiku/komórek macierzystych to metoda, która wciąż budzi zainteresowanie w leczeniu SM. Polega na całkowitej ablacji szpiku (służącą usunięciu wadliwych komórek układu odpornościowego) i przeszczepie hematopetycznych komórek macierzystych osoby chorej. Komórki macierzyste mają za zadanie odbudowę szpiku. Metoda ta poddawana jest wciąż badaniom i choć niektóre osoby obserwują jej skuteczność, to jednak wiąże się ona z ryzykiem dla pacjenta.

Dożylne immunoglobuliny ludzkie (IVIG) mogą być czasem podawane w przypadku rzutów, gdy standardowe metody postępowania nie przynoszą rezultaty. 

Plazmafereza to metoda polegająca polegająca na pobraniu określonej objętości krwi oraz jej rozdzieleniu na osocze i komórki, które następnie zostają zwrócone drogą ponownej infuzji. W SM można rozważyć jej zastosowanie w przypadku ciężkich rzutów albo braku poprawy po wdrożeniu standardowego leczenia kortykosteriodami.

Zobacz także

Leczenie modyfikujące przebieg choroby
Leczenie SM
Leczenie modyfikujące przebieg choroby
Skuteczne terapie hamujące przebieg choroby.
Czytaj więcej
Leczenie SM w Polsce i program lekowy
Leczenie modyfikujące przebieg choroby
Leczenie SM w Polsce i program lekowy
Program lekowy umożliwia leczenie SM w ramach refundacji.
Czytaj więcej
Badania kliniczne w SM
Leczenie modyfikujące przebieg choroby
Badania kliniczne w SM
Badania kliniczne pozwalają na odkrycie kolejnych leków spowalniających postęp SM.
Czytaj więcej
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies