KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Leczenie SM w Polsce i program lekowy

Leczenie stwardnienia rozsianego jest w Polsce możliwe przy zastosowaniu kilkunastu preparatów. Leczenie rzutowo-remisyjnej, wtórnie postępującej oraz pierwotnie postępującej postaci SM odbywa się w ramach programu lekowego refundowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Oznacza ta, że osoba z SM, jeśli posiada ubezpieczenie zdrowotne, może leczyć się za darmo.

Terapia pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM
Terapię rzutowo-remisyjnej postaci SM najczęściej rozpoczyna się od podania leku należącego do leków tzw. I linii. Są to przede wszystkim, obecne na rynku od kilkunastu lat, interferony beta i octan glatirameru, ale również leki nowszej generacji, silniejsze i bardziej skuteczne - fumaran dimetylu, teryflunomid, a od listopada 2022 - ozanimod, ponesimod i ofatumumab. W lipcu 2023 r. na liście leków w ramach tzw. 1 linii znalazły się również okrelizumab i kladrybina. Wymienione tutaj leki mają różne formę podania: zastrzyki lub tabletki, które przyjmuje się (w zależności od preparatu) codziennie lub co jakiś czas.

Jeśli choroba u osoby z rzutowo-remisyjną postacią SM rozwija się szybko i agresywnie (ang. rapidly evolving severe, RES) lub gdy leczenie lekami I linii nie przynosi oczekiwanych rezultatów przez określony czas (przez jeden pełny cykl leczenia, zazwyczaj 1 rok, w trakcie którego wciąż obserwuje się aktywność zapalną), wdraża się leki z tzw. II linii. Należą do nich: fingolimod, natalizumab, kladrybina, okrelizumab i alemtuzumab. To leki bardzo skuteczne w hamowaniu postępu choroby. Leki te mają postać tabletek lub wlewów, o różnej częstotliwości podawania.

Terapia pacjentów z postępującymi postaciami SM
Leczenie pierwotnie postępującej postaci SM prowadzi się okrelizumabem. To co istotne, lek ten skuteczny jest w przypadku wczesnej pierwotnie postępującej postaci SM, czyli wtedy, gdy na obrazie rezonansu widać wciąż aktywność choroby. 

Lek na wtórnie postępującą postać SM to siponimod i od 11.2022 został objęty refundacją. Również on kierowany jest dla pacjentów z wczesną postacią wtórnie postępującą.

To jaki lek zostanie ci zaproponowany zależy od postaci choroby, jej aktywności, przebiegu, twojego stanu neurologicznego. Dobór terapii to bardzo indywidualna decyzja, a podejmując ją należy uwzględnić sposób podawania leku (doustnie w postaci tabletek, przezskórnie w zastrzykach, we wlewie), preferencje pacjenta, skutki uboczne. Z tego względu zawsze powinieneś mieć możliwość omówienia wszystkich sowich wątpliwości z lekarzem prowadzącym, by podjąć świadomy wybór oparty na sprawdzonych informacjach. 

Przyjmowanie leków będzie wiązało się z badaniami przed rozpoczęciem terapii, kontrolnymi wizytami u lekarza oraz badaniami w trakcie (m.in. regularne badania krwi oraz cykliczny MRI).

Przeczytaj Program B.29 "Leczenie stwardnienia rozsianego" - kliknij tutaj

Najczęściej zadawane pytania
Jak zakwalifikować się do programu lekowego?
Aby zakwalifikować się do programu leczenia powinieneś spełnić warunki zawarte w programie (np. określoną liczbę rzutów, określony stopień niepełnosprawności mierzony EDSS, liczba zmian aktywnych widocznych w obrazach rezonansu magnetycznego). Kliknij tutaj i dowiedz się co możesz zrobić, jeśli jesteś uprawniony do leczenia, a mimo to nie dostałeś się do programu lekowego.
Jeszcze kilka lat temu leczenie SM w Polsce było ograniczone czasowo. Obecnie refundowane leczenie lekami 1 i 2 linii jest bezterminowe, tzn. będziesz je otrzymywał na koszt państwa tak długo, jak jest ono dla ciebie skuteczne.
Zazwyczaj, aby otrzymać leczenie, należy porozumieć się z neurologiem, który jest twoim lekarzem prowadzącym i stawiał diagnozę SM, lub zapisać się do poradni neurologicznej w konkretnych ośrodkach w całym kraju. Lekarz przeprowadza badanie i decyduje o włączeniu cię do programu lekowego opierając się na kryteriach opisanych w programach lekowych. Czasem dla osób leczonych w programach lekowych zarezerwowane są inne dane kontaktowe niż ogólne dla wszystkich pacjentów po to, aby usprawnić włączanie do terapii i jej monitorowanie. Najlepiej skontaktować się z wybranym przez siebie szpitalem i dowiedzieć się jak wygląda to w tej właśnie placówce. Możesz też porozmawiać o tym ze swoim lekarzem neurologiem.
Obecnie nie obowiązuje rejonizacja – to ty sam wybierasz placówkę, w której chcesz się leczyć. Niestety czasem bywa tak, że zostaniesz wpisany na listę osób oczekujących na leczenie, do tzw. kolejki. W takim przypadku możesz zdecydować się na leczenie w innym miejscu, które oferuje szybsze podanie terapii.