KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce jest możliwe w tzw. programach lekowych. Leczenie rzutowo-remisyjnej postaci SM oraz pierwotnie postępującej w Polsce jest możliwe w ramach programów lekowych refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Oznacza ta, że osoba z SM – jeśli posiada ubezpieczenie zdrowotne – może leczyć się za darmo.

Terapię rzutowo-remisyjnej postaci SM najczęściej rozpoczyna się od podania leku należącego do leków tzw. I linii, czyli działających łagodniej i mających mniejszą ilość skutków ubocznych. Są to przede wszystkim, obecne od na rynku od kilkunastu lat, interferony beta oraz octan glatirameru, ale również leki nowszej generacji, silniejsze - fumaran dimetylu oraz teryflunomid. Jeśli choroba rozwija się szybko i agresywnie (ang. rapidly evolving severe, RES) lub gdy leczenie lekami I linii nie przynosi rezultatów przez określony czas (przez jeden pełny cykl leczenia, zazwyczaj 1 rok, w trakcie którego wciąż obserwuje się aktywność zapalną), wdraża się leki z tzw. II linii. Należą do nich: fingolimod, natalizumab, kladrybina, okrelizumab i alemtuzumab. To leki bardzo skuteczne w hamowaniu postępu choroby, ale też z możliwymi istotnymi skutkami ubocznymi.

Leczenie pierwotnie postępującej postaci SM rozpoczyna się od wprowadzenia leczenia okrelizumabem. To co istotne - lek ten skuteczny jest w przypadku wczesnej postaci tego typu SM, czyli wtedy, gdy na obrazie rezonansu widać wciąż aktywność choroby.  Lek na wtórnie postępującą postać SM - siponimod - nie jest obecnie ujęty w proces refundacyjny.

To jaki lek zostanie ci zaproponowany zależy od postaci choroby, jej aktywności, przebiegu, twojego stanu neurologicznego. Dobór terapii to bardzo indywidualna decyzja, a podejmując ją należy uwzględnić sposób podawania leku (doustnie w postaci tabletek, przezskórnie w zastrzykach, we wlewie), preferencje pacjenta, skutki uboczne. Z tego względu zawsze powinieneś mieć możliwość omówienia wszystkich sowich wątpliwości z lekarzem prowadzącym, by podjąć świadomy wybór oparty na sprawdzonych informacjach. Przyjmowanie leków będzie wiązało się z badaniami przed rozpoczęciem terapii, kontrolnymi wizytami u lekarza oraz badaniami w trakcie (m.in. regularne badania krwi oraz cykliczny MRI).

Program B.29 "Leczenie stwardnienia rozsianego" - tzw. 1 linia

Program lekowy - 1 linia leczenia

Program B.46 "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub postaci pierwotnie postępującej - tzw. 2 linia

Program lekowy - 2 linia leczenia

Mapa SM pomoże ci odszukać przydatne adresy dotyczące leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce. Możesz wyszukać na niej adresy wszystkich ośrodków, które oferują terapię I i II linią a także te szpitale, w których leczenie otrzymają dzieci. Oprócz danych kontaktowych wyświetla się także najbliższy wolny termin w placówce (według danych NFZ). Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące faktycznego czasu oczekiwania na terapię lub masz informację, która mogłaby być przydatna dla innych pacjentów tej placówki- zgłoś nam za pomocą formularza, który znajduje się przy każdym ośrodku! Kliknij tutaj i zapoznaj się z mapą!

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies