KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Specjalistyczna poradnia

Formularz zgłoszenia do innego specjalisty

Jeśli nadal nie wiesz, który z naszych specjalistów mógłby udzielić wsparcia w rozwiązaniu twojej sprawy, skontaktuj się z naszym Centrum Informacyjnym SM. Wypełnij poniższy formularz albo zadzwoń pod numer 22 127 48 50. Postaramy się pomóc!

Regulamin świadczenia porad

 1. Specjalistyczna poradnia prowadzona jest w ramach działań statutowych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
 2. W ramach Poradni psychologowie/psychoterapeuci, prawnik, pracownik socjalny, dietetyk oraz neurolog udzielają bezpłatnej pomocy osobom z SM i ich bliskim (rodzinie, przyjaciołom itp.).
 3. Pomoc psychologiczna, prawna, neurologiczna oraz wsparcie pracownika socjalnego i dietetyka udzielane w Poradni mają charakter doraźny i interwencyjny. Na jednego Klienta, kontaktującego się ze specjalistą, przewidzianych jest średnio od 1 do 3 spotkań/konsultacji. W przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba, liczba spotkań/konsultacji może zostać zwiększona do 5-6. Pracujący w Poradni psychologowie nie prowadzą psychoterapii długoterminowej.
 4. W przypadku, gdy zgłoszony problem psychologiczny wymaga wsparcia w formie dłuższej pracy psychoterapeutycznej, Klient musi brać pod uwagę uzyskanie dalszej pomocy w innej placówce.
 5. W przypadku, kiedy Klient potrzebuje długoterminowej psychoterapii, a termin jej uzyskania w innej placówce jest odległy, psycholog w ramach Specjalistycznej poradni PTSR może przeprowadzić więcej niż regulaminowych 5-6 spotkań, jednak tylko do czasu, aż Klient uzyska pomoc w innej placówce. Liczba spotkań nie może jednak przekroczyć 10 w ramach jednego cyklu.
 6. Konsultacje neurologiczne mają charakter wyłącznie poradnictwa informacyjnego. Neurolog pracujący w Specjalistycznej poradni PTSR nie prowadzi leczenia, nie wypisuje również recept.
 7. Odpowiadając na potrzeby i możliwości Klienta, konsultacje specjalistyczne w Poradni, mogą mieć charakter spotkań bezpośrednich – w biurze PTSR w Warszawie lub konsultacji telefonicznych, mailowych albo przez dostępne komunikatory Internetowe, wg. dyspozycji i preferencji ze strony klienta.
 8. Specjaliści udzielający pomocy zobowiązani są do zachowania dyskrecji i tajemnicy zawodowej w związku z informacjami pochodzącymi od Klientów, z wyłączeniem superwizji lub sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Klienta i/lub osób trzecich.
 9. Specjaliści gromadzą podstawowe dane na temat zgłaszających się do nich Klientów, jednak jedynie na potrzeby wewnętrznego raportowania. Informacje te przechowywane są zgodnie z polityką RODO.
 10. Klienci korzystający ze wsparcia oraz specjaliści zatrudnieni w Poradni zobligowani są o przestrzegania ustalonych terminów spotkań. Wszelkie zmiany terminów muszą być zgłaszane drugiej stronie możliwie szybko, w celu zapewnienia właściwej organizacji czasu i pracy. Równocześnie, każdy Klient jest proszony o poinformowanie o niemożliwości skorzystania z wyznaczonej porady. Specjaliści pracujący w Poradni mają prawo zawiesić współpracę z Klientem, który dwukrotnie nie stawił się na spotkanie bez uprzedzenia, a także z Klientem, który chce uzyskać wsparcie, a z którym - mimo trzykrotnej próby - nie udało się skontaktować.
 11. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielanie konsultacji osobistej poza biurem PTSR przy ul. Nowolipki 2a w Warszawie, jednak taka konsultacja może odbyć się jedynie na terenie Warszawy.

Wsparcie specjalistów (psychologów, neurologa, pielęgniarki, dietetyka, prawnika, pracownika socjalnego) współfinansowana jest przez: Informacje o projekcie: Projekt pn. "Razem łatwiej - Infolinia SM i Specjalistyczna poradnia dla osób ze stwardnieniem rozsianym".
  Cel zadania: Kształtowanie zaradności osobistej i rehabilitacja społeczna OzN chorych na SM oraz poprawa jakości ich życia poprzez poprzez dostarczenie: informacji, specjalistycznego wsparcia: psychologicznego, socjalno-prawnego, neurologicznego, dietetycznego i pielęgniarskiego i narzędzi ułatwiających codzienne życie i zwiększających aktywność. 
     


Wsparcie fizjoterapeuty sfinansowane jest przez:
  Informacje o projekcie: Projekt pn. "By działać skuteczniej - rozwój oferty pomocowej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego"
Cel zadania: W okresie 01.01.24-30.06.25 przeprowadzenie działań skierowanych do osób ze stwardnieniem rozsianym (SM) i z niepełnosprawnościami i ich bliskich: - rozszerzenie oferty poradnianej w ramach Specjalistycznej poradni o nowych specjalistów: fizjoterapeutę i dietetyka. Ten pierwszy w ramach projektu dostępny ogólnopolsko, a dietetyk - lokalnie, - utrzymanie ciągłości ogólnopolskiego poradnictwa informacyjnego, udzielanego w ramach Infolinii SM. - zdywersyfikowanie oferty poradnianej o stacjonarne spotkania grupowe z dietetykiem. - zakup i wdrożenie systemu informatycznego poprawiającego przepływ informacji między specjalistami (poprzez stworzenie scentralizowanego systemu przepływu informacji), polepszającego jakoś usług i ułatwiającego koordynację poradnictwa.

 

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies