KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

1,5% dla posiadaczy subkonta PLRiW "Mam Szansę"

Osoby z SM posiadające subkonto w Programie Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia "Mam Szansę" mogą gromadzić na nim środki pozyskiwane z darowizn albo w ramach 1,5%. Te w ramach 1,5% pozyskiwane są w okresie rozliczeń podatku dochodowego, czyli od połowy lutego do końca kwietnia, natomiast darowizny mogą być przekazywane przez cały rok (jak przekazać darowiznę dowiesz się tutaj).

Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie przekazać swój 1,5% na konkretną osobę mającą subkonto w PTSR w deklaracji PIT:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące 1,5% podatku
Kiedy dostępne są środki pochodzące z 1,5% podatku należnego przekazanego na konkretne subkonto?
Środki pochodzące z 1,5% podatku są dostępne dopiero na jesieni danego roku, w którym zostały złożone zeznania podatkowe – wynika to z wydłużonego okresu, w którym Urzędy Skarbowe przekazują najpierw kwoty 1,5% podatku, a dopiero po nich informacje uzupełniające, według których OPP księgują te środki. O sumie zgromadzonych środków informujemy wszystkie osoby, które otrzymały 1,5% podatku, stosownym pismem, zawierającym poszczególne przekazane kwoty oraz listę Urzędów Skarbowych z których pochodzą w/w kwoty.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych PTSR, jako administrator tych danych, jest zobowiązane do ich ochrony. Formularze PIT są skonstruowane w ten sposób, że podatnik przekazujący 1,5% podatku może, ale nie musi, przekazać Organizacji Pożytku Publicznego swoje dane osobowe. Nie można zadeklarować chęci przekazania swoich danych odbiorcy wpłat celowych (czyli posiadaczowi subkonta). PTSR zobowiązany jest do administrowania przekazanymi danymi i musi zachować wszelkie środki ostrożności przy przechowywaniu lub udostępnianiu danych osobom trzecim; przekazywanie ich powoduje jednak utratę kontroli nad tymi danymi, wobec czego PTSR udostępnia jedynie nazwy Urzędów Skarbowych, z których pochodzą wpłaty 1,5% podatku. Wobec braku jednoznacznej dyspozycji na formularzu PIT do przekazania danych podatnika do wiadomości odbiorcy wpłat celowych, PTSR nie przekazuje tych informacji osobom trzecim.
Należy sprawdzić poprawność wpisanego numeru KRS (0000083356), a jeśli jest poprawny można zażądać sprawdzenia numeru w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok. Wykaz ten znajduje się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl (słownik w systemie POLTAX, z którego korzystają Urzędy Skarbowe może nie mieć wprowadzonego naszego numeru KRS, jednak najczęściej błędy wynikają z pomyłek przy wpisywaniu cyfr KRS!).
Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), uprawnionych do zbierania 1,5% podatku, wraz z numerem KRS znajduje się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl
Niewykorzystane środki pozostają na subkoncie na następny rok i kumulują się z kolejnymi wpłatami. Nie ma konieczności wydania wszystkich środków pochodzących z 1,5% podatku w tym samym roku, w którym wpłynęły na subkonto.
W formularzu PIT należy wpisać w wyznaczonych do tego miejscach: numer KRS i cel szczegółowy 1,5% - imię i nazwisko osoby posiadającej subkonto. PTSR honoruje 3 różne zapisy celu szczegółowego np.: „Jan Kowalski”; „Mam szansę Jan Kowalski” („Mam szansę” to nazwa naszego programu subkont); „PLRiW Jan Kowalski” (PLRiW to skrót od Program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia). Najważniejszą kwestią jest wpisanie poprawnego numeru KRS oraz imienia i nazwiska osoby posiadającej subkonto.
Podatnik, który chce przekazać 1,5% podatku dochodowego osobie posiadającej subkonto w PTSR, musi w formularzu PIT wypełnić odpowiednie rubryki (Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, w którym należy wpisać nasz numer KRS czyli 0000083356; wnioskowaną kwotę oraz informacje uzupełniające, czyli imię i nazwisko posiadacza subkonta). Urzędy Skarbowe od momentu zakończenia składania zeznań podatkowych mają trzy miesiące (a więc do końca lipca danego roku podatkowego, w którym są składane zeznania) na przekazanie na rachunki bankowe wszelkich organizacji pożytku publicznego (OPP) kwot pochodzących z 1,5% podatku należnego. Robią to jednak w przelewach zbiorczych, których nie można zaksięgować na subkontach. Dopiero po upłynięciu ustawowego okresu na przekazanie 1,5% podatku należnego Urzędy Skarbowe zaczynają przesyłać informacje dotyczące celów szczegółowych 1,5% podatku, według których można rozpocząć proces księgowania na subkontach. Cała procedura trwa do jesieni a kończy się około listopada.
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies