KRS 0000083356
Opcje ustawień
Kontakt

Terapia zajęciowa

To rehabilitacja fizyczna, psychologiczna, społeczna i zawodowa mająca na celu uaktywnienie rehabilitowanej osoby i zaangażowanie w różne formy aktywności usprawniające, tak aby zoptymalizować sprawność fizyczną, psychiczną i umysłową, zwiększyć uczestnictwo w życiu społecznym, a w przypadku trwałej utraty określonych funkcji - wypracować funkcje zastępcze, które pomagać będą w codziennej aktywności.  Ważne, aby określić potrzeby i cele osoby poddawanej terapii zajęciowej.

Terapia zajęciowa pozwala na podwyższenie jakości, ponieważ umożliwia realizację codziennych czynności, np. przygotowanie posiłków, obsługa komputera, działania artystyczne oraz bycie produktywnym.

Rodzaje i metody terapii zajęciowej: ergoterapia (min. rzemiosło, działania artystyczne), choreoterapia (terapia wykorzystująca taniec i ruch), dramatoterapia (terapia wykorzystująca elementy teatru i dramy), muzykoterapia (terapia wykorzystująca muzykę), socjoterapia (terapia wykorzystująca oddziały oraz inne.

Najczęściej warsztaty terapii zajęciowej zakładają i prowadzą stowarzyszenia oraz fundacje. finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach warsztatów terapii zajęciowej w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy zakłady pracy chronionej, posiadające osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych i stanowią część ich struktury organizacyjnej. Istnieje wiele form i technik terapii zajęciowej, dzięki którym uczestnicy uczą się czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijają psychofizyczną sprawność oraz podstawowe, a często i specjalistyczne umiejętności zawodowe. Celem tych działań jest osiągnięcie kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe oraz podjęcie pracy. Dla każdego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej opracowywany jest indywidualny program rehabilitacji, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań terapeutycznych i spodziewanych efektów (źródło: https://www.pfron.org.pl/instytucje/placowki/wtz/). 

Kwalifikowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej warunkowane jest posiadaniem przez osobę w wieku od 16 – 65 lat.

Baza adresowa warsztatów terapii zajęciowej: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies